Reforma javne uprave

O reformi javne uprave, ciljevima, oblastima, aktivnostima, sektorskoj budžetskoj podršci.

Digitalno društvo

Digitalna transformacija, elektronska identifikacija i elektronske usluge povjerenja, otvoreni podaci, administracija bez papira.

Državna uprava i lokalne samouprave

Organizacija državne uprave i lokalne samouprave, službenički sistem, upravno postupanje, transparentnost, program stručnog osposobljavanja - komunalni policajac.

NVO

Saradnja Vlade Crne Gore i NVO, kako osnovati NVO, sve o finansiranju i kofinansiranju NVO iz budžetskih sredstava.

Završi elektronski

Sve o elektronskim uslugama i šta sve možete završiti elektronski na portalu eUprava za građane i privredu.

eDemokratija

Javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama, javna obavještenja, ePeticije.

Stručni ispit

Sve o polaganju stručnog ispita za rad u državnim organima, kako podnijeti prijavu, koja dokumentacija i literatura je potrebna, kako izgleda polaganje stručnog ispita.

ePristupačnost

ePristupačnost, smjernice za razvoj internet prezentacija, pristupačnost portala Vlade Crne Gore, standardi web pristupačnosti.

Digitalna akademija

Platforma za edukaciju državnih službenika, ali i svih drugih koji žele da unaprijede svoje digitalne vještine.

Uprava i građani

Postupanje državnog službenika i namještenika prema građanima, kako podnijeti pritužbu, izjaviti žalbu, pokrenuti upravni spor.

Vijesti/Najave

RSS

Šta radi Ministarstvo?

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje unapređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet i nove digitalne usluge. Za dobro svih građana Crne Gore!

Saznajte više

Rukovodeći tim

Dušan Polović

Dušan Polović

generalni direktor

Direktorat za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise

Marija Hajduković

Marija Hajduković

generalna direktorica

Direktorat za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove

Projekti Ministarstva

Novi eDMS i eSV

“Administracija bez papira” je način rada administracije u kojem je upotreba papira eliminisana ili znatno smanjena.

Optimizacija javne uprave

Optimizacija kao proces treba da doprinese uspostavljanju finansijski održive javne uprave koja će biti servis građana.

Kontakt

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet ministra

Telefon:+382 20 482 131+382 68 807 717
Novi portal Vlade

Portal GOV.ME

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, pilikom korišćenja Portala GOV.ME, pišite nam, odgovorićemo u najkraćem roku!

Administratori Portala.


podrska.sajtvlade@mju.gov.me

Pitajte Ministarstvo

Tel 1 :+382 20 241 412
Tel 2:+382 20 482 131
E-mail: kabinet@mju.gov.me
Adresa:Rimski trg 45, 81000 Podgorica