eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID-19

Projektne aktivnosti započete su u januaru 2021. i trajaće do januara 2023. godine.

Cilj ovog projekta je da se ubrza digitalna transformacija javne uprave u Crnoj Gori razvojem platformi i složenih elektronskih usluga kao mjera odgovora na COVID-19, obezbijedi efikasno pružanje digitalnih usluga koje zadovoljavaju, prije svega, potrebe građana, ali i preduzeća.

U okviru projekta radi se na poboljšanju, odnosno razvoju zajedničkih informacionih platformi/sistema: sistema elektronskog identiteta, sistema za elektronsko plaćanje administrativnih i drugih taksi, sistema za elektronsku razmjenu podataka, te razvoju i primjeni eAdministracije, kao i razvoju i primjeni modernog portala eUprave i obuka za korišćenje zajedničkih informacionih sistema.

Cilj je da se uspostaviti efikasan i održiv integrisani sistem pojednostavljenih elektronskih procedura za građane i preduzeća, što će se postići razvojem i primjenom najmanje 10 elektronskih usluga za građane i privredu, te poboljšati zaštita podataka i digitalno uključivanje javnih institucija kroz pružanje podrške za povezivanje javnog i privatnog sektora, kako bi se poboljšala bezbjednost u skladu sa direktivama EU i izrada analize i poboljšanje plana kontinuiteta poslovanja zemlje u cilju pružanja eUsluga.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?