Vodič kroz reformu javne uprave

Šta je reforma javne uprave? Značaj javne uprave u uslovima globalizacije je nesporan, kako u pogledu širine i broja zadataka koje obavlja u svakom društvu...

Vijesti/Najave

RSS
ReForma - 21 casopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija

ReForma - 21 Časopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija

Časopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija
Detaljnije