Vodič kroz reformu javne uprave

Šta je reforma javne uprave? Reforma javne uprave je reforma same države, odnosno državne i lokalne uprave.

Vijesti/Najave

RSS
ReForma - 21 casopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija

ReForma - 21 Časopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija

Časopis Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija
Detaljnije