Pristupačnost portala Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore nastoji da osigura da njene usluge budu dostupne osobama sa invaliditetom
Detaljnije

Dokumenta od značaja