Dragiša Janjušević

državni sekretar

Dragiša Janjušević je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave od juna 2022. godine.

Diplomirao je srpski jezik i južnoslovensku književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Univerziteta Crne Gore.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2001. godine kao pripravnik nastavnik u OŠ „ Radoje Čizmović“ u Nikšiću.

Od 2002. do 2005. godine obavljao je poslove šefa kabineta i savjetnika predsjednika Opštine Nikšić i nastavio kao savjetnik za međuopštinsku i međunarodnu saradnju u Službi za skupštinske poslove Opštine.

Tokom karijere bio je ekspert Građanskog  savjeta za unapređenje povjerenja u izborni proces, kao i u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu Skupština Crne Gore i u Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere u Opštini Nikšić.

Jedan je od osnivača NVO „Centar za političku edukaciju. Licencirani je trener u oblasti rodne ravnopravnosti i PR-a.   

Radio je kao menadžer u „Trend privatizacionom fondu“ Nikšić i savjetnik za upravljanje vaučerskim  procesom tokom masovne privatizacije.

Dugogodišnji je profesionalac kao politički analitičar, NVO aktivista i koordinator lokalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti politike, demokratije i PR-a.

Priredio je publikacije „Kakva nam je uprava potrebna?! (13.10.2020. dnevni list "Vijesti”), „Atomizovan Evropa i rasparčana crnogorska svijest“ (2.07.2010, “Vijesti”), „Kuda ide Evropska unija“?(26.03. 2010. „Vijesti"), „Opštine i EU integracije“ (31.05.2015. “Vijesti”).

Govori engleski jezik.

Kontakt

Dragiša Janjušević

državni sekretar
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131