Novi IS za eDMS i eSV

“Administracija bez papira” je način rada administracije u kojem je upotreba papira eliminisana ili znatno smanjena, a postiže se pretvaranjem dokumenata u digitalni oblik. Ministarstvo javne uprave radi na stvaranju tehničkih uslova za realizaciju koncepta - “Administracija bez papira”.

Uvođenje novog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom pripreme i održavanja elektronskih sjednica Vlade Crne Gore stvoriće se ambijent za efikasniju i transparentniju Vladu. Dokumenta će se razmjenjivati elektronski unutar i između organa državne uprave, kao i između građana i organa.

Sistem omogućava da se ubrzaju i standardizuju poslovni procesi administracije i arhive, kao i da se minimizuje mogućnost propusta i grešaka.Takođe, autorizovanim pristupom dokumentaciji i ograničavanjem prava nad dokumentima povećavamo stepen njihove bezbjednosti. Sistem notifikacijama obezbjeđuje pravovremene informacije o aktivnostima, akcijama, statusu predmeta i dokumenta i rokovima realizacije uz napredno pretraživanje i izvještavanje.

Upotreba elektronskog upravljanja dokumentima je korak ka digitalnoj transformaciji javne uprave u skladu sa aktuelnom Strategijom digitalne transformacije.

Povezivanje ovog sistema sa sistemom za digitalno potpisivanje dokumenata omogućićemo građanima da sa javnom administracijom komunicira u digitalnom obliku, odnosno sva dokumenta koja potražuju od uprave biće im moguće isporučiti elektronski.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?