Finansijska podrška reformi javne uprave u Crnoj Gori

Reforma javne uprave, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem jedan je od tri ključna stuba pregovaračkog procesa i preduslov za pristupanje Evropskoj uniji, a shodno tome predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Crne Gore, u cilju kreiranja profesionalne javne uprave koja kvalitetno pruža usluge krajnjim korisnicima i ima adekvatne kapacitete za pristupanje EU.

Evropska unija je 2006. godine ustanovila Instrument pretpristupne podrške za zemlje kandidate u procesu evropskih integracija, s ciljem da na efikasan i sveobuhvatan način podrži jačanje institucija, sprovođenje ključnih reformskih procesa u okviru procesa pristupanja EU, ali i pruži podršku ukupnom društveno-ekonomskom razvoju. Kako bi se povećao opšti uticaj, sveobuhvatna finansijska podrška EU fokusira se na područja u kojima su reforme ili investicije najpotrebnije za ispunjavanje kriterijuma za pristupanje. Prioritet je pružanje pomoći državama kandidatima u sprovođenju političkih reformi, podrška socijalnom i ekonomskom razvoju, jačanje regionalne integracije i teritorijalne saradnje i jačanje sposobnosti zemalja kandidata da ispune obaveze koji proističu iz članstva u EU kroz usklađivanje i sprovođenje pravne tekovine EU.

U procesu evropskih integracija, EU kontinuirano pruža podršku reformi javne uprave u Crnoj Gori kroz Program sektorske budžetske podrške (SBP), kao poseban instrument u implementaciji pretpristupne podrške – IPA.

U okviru nove finansijske perspektive IPA 2021-2027 (IPA III), još jednom je naglašen pristup „Fundamentals first” u skladu sa političkim kriterijumima iz Kopenhagena, što u praksi znači da zemlje kandidati moraju posebnu pažnju posvetiti napretku u tri ključne oblasti (stuba) procesa pridruživanja.

Sektorska budžetska podrška u okviru IPA III

Podrška reformi javne uprave i upravljanju javnim finansijama realizuje se kroz Godišnji akcijski program za Crnu Goru za 2022. godinu u vidu sektorske budžetske podrške (SBP).

Cilj ovog programa je poboljšanje kvaliteta života građana i unapređenja ekonomskog rasta, stvaranjem profesionalne, funkcionalne i digitalizovane javne uprave, koja će biti dostupna svim građanima.

Vrijednost programa je 16.6 miliona eura, od čega 13.1 kroz direktnu podršku budžetu Crne Gore, dok je 3.5 miliona eura predviđeno za projekte, odnosno dva projekta tehničke podrške za sprovođenje Strategije reformu javne uprave 2022-2026 (PAR) i Programa upravljanja javnim finansijama 2022-2026 (PFM), kao i zajednički projekat podrške koordinaciji, praćenju i izvještavanju o PAR i PFM.

Direktna budžetska podrška

Specifičnost ovog modaliteta u odnosu na ostale mehanizme IPA podrške ogleda se u tome da postoje jasno definisani indikatori sa ciljanim vrijednostima koje je potrebno ispuniti do određene godine kako bi se povukla raspoloživa finansijska sredstva. Direktna budžetska podrška u okviru IPA III perspektive isplaćuje se kroz jednu fiksnu (2024. godine) i dvije varijabilne tranše (2025. i 2027. godine).

Direktnom budžetskom podrškom za PAR i PFM definisani su indikatori koji se naslanjaju na sljedeće strateške prioritete prioritete:

  • Efikasno pružanje usluga zasnovano na potrebama građana i privrede;
  • Kredibilan sistem strateškog planiranja politika;
  • Princip delegiranja odgovornosti primjenjuje se u velikoj mjeri u državnim organima;
  • Poboljšana transparentnost javnih finansija;
  • Javna uprava zasnovana na talentovanom, kompetentnom i obučenom kadru;
  • Izgrađeni administrativni kapaciteti za efikasnu apsorpciju i upravljanje EU fondovima i nova/dodatna zaposlenja u dva pilot sektora (životna sredina i socijalna politika/zapošljavanje);
  • Unaprijeđen sistem upravljanja javnim investicijama.

Komplementarna podrška

U okviru finansijske perspektive IPA III, Ministarstvo javne uprave korisnik je dva projekta komplementarne podrške.

Projekat tehničke pomoći Crnoj Gori u pružanju javnih usluga i upravljanju ljudskim resursima ’’EU4PA’’ (Projekat EU4 Public Administration)

Projekat tehničke podrške pomoći CG 1

Opšti cilj ovog projekta je izgradnja odgovorne, efikasne, transparentne javne uprave, orijentisane na potrebe građana i privrede i pružanja visokokvalitetnih usluga krajnjim korisnicima na kvalitetan način. Projekat sprovodi međunarodna mreža KPMG, koja će angažovanjem najstručnijih eksperata obezbijediti podršku u stvaranju efikasnog sistema planiranja ljudskih resursa zasnovanog na identifikovanim potrebama, zaslugama i poboljšanim procedurama zapošljavanja, uz dalju digitalizaciju upravljanja ljudskim resursima, na centralnom i lokalnom nivou. Jedan od identifikovanih prioriteta projekta je i uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u javnoj upravi  i uspostavljanje centralnog sistema praćenja performansi pružanja usluga

.’’Podrška koordinaciji, praćenju i izvještavanju o Strategiji reforme javne uprave i Programu reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026’’

Podrska koordinacijipraćenju i izvještavanju

Opšti cilj ovog projekta je da se poveća učinak i uticaj PAR i PFM strategija kroz edukaciju i unapređenje kapaciteta i razmjenu znanja. Projektom koji sprovodi Centar izvrsnosti u finansijama – CEF, obezbijediće se podrška jačanju kapaciteta za praćenje i koordinaciju sprovođenja strategija PAR i PFM, na svim nivoima, veći stepen vidljivosti sprovedenih reformi, kao i podrška harmonizaciji aktivnosti među različitim donatorima u oblastima reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

Informacija o dodatnim finansijskim sredstvima u okviru Sektorske budžetske podrške za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama, u okviru Godišnjeg akcijskog programa za Crnu Goru za 2022. godinu

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?