Organizacija Uprave za inspekcijske poslove

Zaštita djelatnosti od javnog interesa

U Sektoru za zaštitu djelatnosti od javnog interesa vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prosvjete, sporta, zaštite kulturnih dobra i kulturne baštine i arhivske djelatnosti, socijalne i dječije zaštite, stanovanja, elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti i usluga informacionog društva; praćenje izvršenja godišnjih i periodičnih planova inspekcijskog nadzora; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada sektora, itd.

Zaštita životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i zaštita državnih resursa

U Sektoru za zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstva, sanitarnih uslova, šumarstva, lovstva i zaštite bilja, ekologije, voda, geodezije, geologije, rudarstva i istraživanja i proizvodnje ugljovodonika; elektroenergetike, termoenergetike, efikasnom korišćenju energije, itd.

Zaštita tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke

U okviru Sektora za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke vrše se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnje trgovine i usluga, efikasnom korišćenju energije, turizma i ugostiteljstva, rada i zapošljavanja; zaštite i zdravlja na radu; javnih nabavki; igara na sreću; metrologije, predmeta od dragocijenih metala i bezbjednosti proizvoda; praćenje izvršenja godišnjih i periodičnih planova inspekcijskog nadzora, itd.

Informacije u posjedu Uprave

Slobodan pristup informacijama

Ovdje možete pronaći korisne informacije koje su u posjedu Uprave kao što su: izvještaji o radu Uprave, rješenja o slobodnom pristupu informacijama, spiskovi javnih funkcionera sa zaradama, putni nalozi, analitičke kartice

Informacije u posjedu Uprave i korisna dokumenta

U Upravi za inspekcijske poslove prepoznat je značaj ažuriranja i donošenja određenih internih pravila, procedura, uputstava koji se odnose na definisanje određenih pitanja, kao i tačno preciziranje odgvornosti službenika u obavljanju poslova.

Godišnji izvještaji o radu Uprave za inspekcijske poslove

Sve vijesti

Pratite novosti Uprave na društvenim mrežama!

Uprava za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblastima: ekonomskog tržišta, turizma, rada i zaštite i zdravlja na radu, metrologije, dragocjenih metala, igara na sreću, javnih nabavki, zdravstva, sanitarnih poslova, socijalne i dječje zaštite, ekologije, šumarstva, lovstva i zaštite bilja u šumama, vodoprivrede, geologije, rudarstva, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, elektroenergetike, termoenergetike, energetske efikasnosti, stanovanja, geodezije, prosvjete, sporta, zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine, arhivske djelatnosti, elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata u dijelu kojim se uređuje vršenje poslova inspekcijskog nadzora i upravnih oblasti u kojima vrši inspekcijski nadzor; praćenje stanja u oblastima nadzor...

Rukovodeći tim

Darko Rašović

Darko Rašović

Pomoćnik direktorice

Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa

Draško Lončar

Draško Lončar

Pomoćnik direktorice

Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa

Kontakt

Uprava za inspekcijske poslove

Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica, Crna Gora

Ana Vujošević

Direktorica

Telefon:+382 (0)20 234 421

Šta radi Uprava?