eDemokratija

Šta je eDemokratija?

Učestvovanje građana u društveno-političkim procesima važan je segment participativne demokratije.
Sistem eParticipacija predstavlja elektronske javne rasprave koje vam omogućuju učešće u donošenju zakona i strategija
Građani Crne Gore ili strani državljani sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori u svega tri koraka mogu podnijeti peticiju iz nadležnosti Vlade