Šta su ePeticije?

Sadržaj:
Ko može podnijeti ePeticiju?Šta treba da sadrži ePeticija?Više informacija

Projekat „Glas građana – ePeticije“ nastao je 2012. godine sa ciljem povećanja transparentnosti rada Vlade Crne Gore, odnosno realizacije građanskih inicijativa, kroz demokratski model podnošenja elektronskih peticija.

Ministarstvo javne uprave je, prepoznajući značaj građanskih elektronskih inicijativa na državnom nivou, preduzelo neophodne aktivnosti kako bi ponovo pokrenulo portal „Glas građana – ePeticije“ koji je aktivan od 02. aprila 2019. 

Ko može podnijeti ePeticiju?

Ukoliko ste građanin Crne Gore ili strani državljanin sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori i ličnom kartom za strance  u svega tri koraka možete podnijeti peticiju iz nadležnosti Vlade Crne Gore.

Da da bi Vlada razmatrala Vašu inicijativu, potrebno je prikupiti 3 000 potpisa u roku od 60 dana.

Šta treba da sadrži ePeticija?

Svaka elektronske peticije koju podnosite treba da sadrže zahtjev da Vlada preduzme određene aktivnosti, odnosno konkretne radnje iz oblasti njene nadležnosti.

Ukoliko u ePeticiji nije navedeno  jasno koje aktivnosti želite da Vlada preuzme, Vaša peticija će biti odbačena.

Više informacija

Više o sistemu ePeticija možete pogledati u brošuri koju je pripremilo Ministarstvo javne uprave.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?