SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.

Korisna dokumenta

SPI

Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama služi građanima, institucijama i civilnom sektoru da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije.
Detaljnije
Kontakt

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Veljko Sinanović

veljko.sinanovic@mju.gov.me
tel.(+382) 020 482 415

Više
Novi portal Vlade

Podrška za sajt GOV.ME