Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Objavljeno: 05.03.2021. 09:42
Opis:
Pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti ostvaruje se na osnovu zakona.
Autor:
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
pdf86 KB