Dušan Polović

generalni direktor

Dušan Polović generalni direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave je od juna 2022. godina.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore na primijenjenom računarstvu. Trenutno pohađa postdiplomski magistarski iz sajber bezbjednosti.

Profesionalnu karijeru počeo je kao softverski inženjer. Radio je u nekoliko softverskih  i kompanija na razvoju aplikativnih rješenja od 2003, do 2009. godine.

U državnoj upravi počeo je karijeru u 2009. godine u Ministarstvu pravde kao šef službe za ICT, a od 2013. godine kao načelnik službe za ICTi  bezbjednost podataka. Karijeru je od 2016. godine nastavio u Agenciji za sprječavanje korupcije, na poslovima načelnika Odjeljenja za informacione teghnologije.

Od 2019 godine preuzeo je dužnost generalnog direktora Direktorata za elektronsku upravu i informacionu berzbjednost u Ministarstvu javne uprave. Obavljao je poslove menadžera u komapniji Montenegro Consulting and Advisory agency for smart sustainable investments.

Posjeduje bogato radno sikustvo u oblastima softverskog inženjeringa, baza podataka, projektovanje i Zaštite računarskih mreža, bezbjednosti informacionih sistema, hardverske infrastrukture, planiranje informacionih sistema, izrade elektronskih servisa i portala, izrade Data centra i disaster recovery centra, zašita ličnih podataka.

Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i pohađao edukacije iz područja sajber bezbjednosti, zaštite ličnih podataka, informacione bezbjednosti, eGovernmenta, otvorenih podataka. Predavač je na temu "Cyber bezbjednost izazovi", kao i trener obuka za zaposlene u javnoj upravi za primjenu propisa iz oblasti elektronskog  poslovanja.

Autor je rada „Upravljanje procesima u pravosuđu u funkciji Evropskih integracija-Luris system“.

Učestvovao je u izradi više strategija, zakona i podzakonskih akata iz oblasti elektronske uprave, informacione bezbjednosti, inovacija, elektronske identifikacije i usluga povjerenja, kao i međunarodnih sporazuma o uzajamnom priznavanju usluga certifikovanja za elektronske transakcije. Aktivno je učestvovao u izradi Memoranduma o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana.

Bio je član projektnih timova u nekoliko  međunarodnih projekata u javnoj upravi u području informacionih sistema, mreža pravosudne saradnje Zapadnog Balkana i Turske, zajednički program za borbu protiv kibernetičkog kriminala Zapadni Balkan i Turska. Luris u Crnoj Gori, Eurol , vladavina prava i podrška stvaranju transparentnije, efikasnije i uslužne javne uprave. 

Vodio je nekoliko projekata uspostavljanja nacionalnih informacionih sistema, registar  kaznenih evidencija i međunarodne pravne pomoći, Informacioni sistem Agencije za borbu protiv korupcije, pravosudni informacioni sistem i Portal Vlade Crne Gore., te brojnih drugih iz područja ICT-a pravosuđa i elektronske uprave. Od 2019. određen je za CB8 kontakt tačku u OEBS-a ispred Crne Gore.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u rukovođenju, kao i zavidno iskustvo u radu  sa različitim međunarodnim organizacijama i partnerima NATO, OEBS, Svjetska banka, kao i NVO sektorom.

Bio je član brojnih Vladinih međuresorskih timova i radnih tijela u području informacione bezbjednosti, inovacia, elektronske uprave i informatizacije pravosuđa.

Predsjednik je Savjeta za eUpravu od 2020. godine i član je Savjeta za informacionu bezbjednost od 2019. godine, Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i Komisije za hibridne prijetnje Vlade Crne Gore.

Kontakt

Dušan Polović

generalni direktor
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131