Enesa Hasanagić Katana

sekretarka

Enesa Hasanagić Katana je sekretarka Ministarstva javne uprave od maja  2022. godine.

Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran u Podgorici. Specijalista je pravosudnog-krivičnopravnog studijskog programa, kao i pravnih nauka, međunarodno pravnog smjera.

Svoju profesionalnu karijeru počela je u Ministarstvu pravde od 2012. godine tokom koje je radila u Direktoratu za pravosuđe, Direkciji za krivično zakonodavstvo do 2017. godine.

U Ministarstvu sporta i mladih od  2017. do 2020.godine obavljala je poslove načelnice Odjeljenja za međunarodnu saradnju. U periodu od 2018. do 2021. godine bila je predsjednica Regionalne Komisije za povraćaj i obeštećenje Bar. 

Tokom karijere bila je koordinator za oblast temeljnih prava u okviru Pregovaračkog poglavlja 23, kao i članica brojnih radnih grupa za izradu normativnih i strateških dokumenata,  Savjeta za sport od 2017. do 2018. godine. Član je Odbora povjerenika Opštine Tivat od juna 2022.

Ima položen pravosudni ispit. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Dobitnica je stipendija Opštine Bar za najbolje studente, Fondacije Konrad Adenauer, kao i nagrade "19. decembar" Glavnog grada Podgorice za najbolje studente.

Kontakt

Enesa Hasanagić Katana

sekretarka
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 114