Završi elektronski

Završi Elektronski

Portal www.euprava.me je razvijen kao svojevrstan elektronski šalter državne uprave za fizička i pravna lica.
eUprava za privredu

Završi Elektronski preko portala eUprava za privredu

Portal eUprava omogućava elektronske transakcije između uprave i pravnih lica, umanjuje birokratiju i pojednostavljuje postupke.
Detaljnije