Digitalna akademija

Digitalna akademija

Platforma za edukaciju državnih službenika i građana koji žele da unaprijede profesionalne vještine

Saznaj više

Digitalna akademija je platforma za edukaciju državnih službenika i svih građana koji žele da unaprijede svoje profesionalne, liderske i digitalne vještine kako bi bili efikasniji, efektivniji i konkurentniji u svom poslovnom okruženju.

Pilot programi Digitalne akademije

Prijavite se za Pilot programe Digitalne akademije!

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u Pilot programima akademije, pišite nam!
Saznajte više
mr Marash Dukaj
Cilj Ministarstva javne uprave je da uspostavljanjem Digitalne akademije stvori ambijent sistemskog i kontinuiranog unapređivanja znanja i vještina polaznika
Detaljnije

Cilj Digitalne akademije je efikasna, profesionalna i odgovorna javna uprava koja razumije i koristi tehnološke procese i digitalno dinamičko okruženje, kako bi unaprijedila i ojačala orijentaciju i protok informacija ka građanima i efikasno zadovoljavala njihove potrebe.


Inkluzivno i efikasno obrazovanje podrazumijeva stalno proširivanje znanja i razumijevanja modernih tehnologija i tehnoloških procesa, kao ključnog procesa za održivost društva.

Želimo da izgradimo modernu digitalnu privredu koja vlada tehnologijama, sposobna je i spremna da apsorbuje blagodeti tih tehnologija, donosi inovativna rješenja, koristi poslovne šanse, povećava performanse i konkurentnost i ispunjava svoje komercijalne ambicije u digitalnoj eri.


Informisan i tehnološki obrazovan građanin shvata prednosti digitalne ere, i koristi moderne tehnologije za povećanje kvaliteta života i rada.

Digitalna akademija

Za mentore i predavače

Ukoliko želite da kandidujete program, trening, kurs ili obuku i priključite se Digitalnoj akademiji kao predavač ili mentor, javite nam se!
Više