„Cyber security“ - bezbjednosna kultura i zaštita podataka

Sadržaj:
OpisKome je namijenjen kursŠta ćete naučiti na kursuFormat

"Cyber security" - bezbjednosna kultura i zaštita podataka

Predavač: Dušan Krkotić

Opis

Kroz interaktivni rad, saznaćete nešto više o sajber bezbjednosnoj kulturi i zaštiti podataka, kao i smjernicama i preporukama za postupanje pri svakodnevnoj upotrebi informacionih tehnologija.

Kurs omogućava da se bliže upoznate sa metodama i tehnikama zaštite, kroz konkretne primjere i vrste sajber napada i načina primjene preventivnih mjera u skladu sa najboljim praksama.

Kome je namijenjen kurs

Kurs je namijenjen svim zainteresovanim građanima koji žele da unaprijede znanje iz oblasti sajber bezbjednosne kulture i zaštite podataka.

Šta ćete naučiti na kursu

Nakon obuke, polaznici će biti u mogućnosti da:

  • navedu osnovne elemente sajber bezbjednosnih prijetnji i incidenata;
  • prepoznaju metode socijalnog inženjeringa;
  • primijene vještine korišćenja mobilnih uređaja na bezbjedan način, kako za poslovnu, tako i za privatnu upotrebu;
  • prepoznaju tehničke osnove kompjuterskih virusa i informacionih tehnologija koji su na njima zasnovani;
  • primijene softvere za zaštitu uređaja od malicioznih napada i pokušaja kompromitacije

Pored edukacije, kurs pomaže učesnicima da prevaziđu buduće sajber izazove u radu.

Format

  • Format edukacije: uživo
  • Trajanje: jedan dan (2 sata)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?