Budućnost digitalizacije: Primjena vještačke inteligencije i mašinskog učenja

Sadržaj:
Kratak opisCiljeviKome je kurs namijenjenPotrebna znanja i vještineŠta ćete naučitiFormatPredstavljanje eksperta

Kratak opis

Ovaj kurs predstavlja uvod u svijet vještačke inteligencije (VI) bez obzira na to dolazite li iz tehničkog svijeta ili ne. Na kursu ćete se upoznati sa pojmom vještačke inteligencije, istražiti njene praktične primjene, razumjeti koncepte i termine VI kao što su mašinsko učenje, duboko učenje i neuronske mreže. Upoznaćete se i sa realnim izazovima, pitanjima i brigama koje nam vještačka inteligencija donosi, kao što su etička pitanja, problem pristrasnosti i promjene na tržištu rada.

Ciljevi

Na dvodnevnom treningu, fokus će biti na savladavanju osnovnih koncepata vještačke inteligencije, sa sljedećim ciljevima:

Objasniti važnost podataka kao početnog koraka u razvoju bilo kojeg sistema vještačke inteligencije

 • Upoznati se sa različitim primjerima algoritama i aplikacija vještačke inteligencije
 • Definisati i identifikovati pozitivne praktične primjene VI
 • Upoznati se sa pojmovima vještačke inteligencije, mašinskog učenja, dubokog učenja i sa njihovim međusobnim odnosom
 • Opisati ograničenja, izazove i etička pitanja u polju VI
 • Identifikovati ključne komponente nadgledanog i nenadgledanog učenja sistema vještačke inteligencije

Kome je kurs namijenjen

Kurs je namijenjen svima koji se žele upoznati i naučiti osnove vještačke inteligencije, te kako se osnovni koncepti VI mogu praktično primijeniti u stvarnim situacijama. Kurs mogu pohađati učesnici iz javnog sektora, privrede, startup zajednice, akademije i ne moraju nužno imati informatičke i tehničke vještine.

Potrebna znanja i vještine

Za pohađanje kursa nijesu potrebna informatička znanja i vještine. Međutim, poželjno je poznavati osnove rada na računaru ili imati osnovno iskustvo u korišćenju nekog od popularnih alata vještačke inteligencije, kao na primjer ChatGPT.

Šta ćete naučiti

Na kursu ćete naučiti:

Značenje uobičajenih pojmova i terminologije VI: neuronske mreže, mašinsko učenje, duboko učenje, nauka o podacima

 • Šta VI realno može i ne može učiniti
 • Kako uočiti na kojim problemima se VI može primijeniti u vašoj organizaciji/kompaniji
 • Kako pripremiti kvalitetne podatke iz kojih sistemi mašinskog učenja mogu zaista učiti
 • Ciklus razvoja sistema vještačke inteligencije/mašinskog učenja
 •  Kako razviti VI strategiju u svojoj organizaciji/kompaniji
 • Kako VI mijenja svijet, etička i društvena pitanja, problem pristrasnosti VI sistema

Format

Format kursa:

Vrijeme: 2 dana (4 sata predavanja po danu)

Jezik komunikacije: crnogorski

Mjesto održavanja: M:tel Digitalna fabrika (moguće praćenje predavanja online) Za uspješan završetak kursa i dobijanje sertifikata potrebno je prisustvovati svim časovima i položiti završno testiranje savladanog gradiva. Svi učesnici koji polože kurs, dobiće digitalnu potvrdu o uspješnom završetku kursa.

Predstavljanje eksperta

Nikola Bulatović je istraživač i inženjer u oblasti vještačke inteligencije. Nikola predvodi tim za mašinsko učenje u crnogorskoj startup kompaniji Uhura Solutions, gdje radi na razvoju sistema vještačke inteligencije koji se koriste za automatizaciju procesa čitanja i razumijevanja pravne i finansijske dokumentacije.Preko 7 godina bio je saradnik u nastavi na odsjeku za računarstvo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na predmetima koji se bave računarskim naukama i programiranjem. Doktorand je na završnoj godini u oblasti vještačke inteligencije na istoimenom fakultetu. U istraživanjima se bavi metodama za akustičnu detekciju i procjenu brzine vozila zasnovanim na mašinskom učenju. Autor je naučnih radova objavljenim na internacionalnim konferencijama i u naučnim časopisima.

Nikola je kao mentor i predavač učestvovao na brojnim projektima i edukacijama u polju vještačke inteligencije. Angažovan je i kao predavač iz oblasti mašinskog učenja na Logate institutu, ustanovi za obrazovanje u okviru koje se realizuju kursevi i specijalizovane obuke.

Suosnivač je i izvršni direktor MAIA (Montenegrin AI Association). MAIA je nevladina organizacija čija je glavna svrha promocija i razvoj vještačke inteligencije u Crnoj Gori, kroz istraživanje, obrazovanje i saradnju.

Jedan je od kreatora softverske platforme Budi odgovoran koja unaprjeđuje dvosmjernu komunikaciju između građana i organa vlasti u Crnoj Gori, radi suzbijanja ekonomskih, ekoloških, saobraćajnih i drugih zloupotreba koje se uočavaju u svakodnevnom životu. Kao tehnički konsultant UN-a implementirao je nacionalnu web  platformu za izvještavanje o Ciljevima održivog razvoja u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?