Ministar mr Marash Dukaj o projektu Digitalne akademije

Poštovane građanke, poštovani građani,

Cilj Ministarstva javne uprave je da uspostavljanjem Digitalne akademije stvori ambijent održivog i kontinuiranog unaprijeđivanja znanja i vještina polaznika uz otvaranje mogućnosti za ko-kreiranje sadržaja i aktivnosti. Najvažniji aspekti koji se tiču digitalne transformacije javne administracije i društva biće integrisani u programe Akademije.

Digitalna akademija je platforma!

Platforma za edukaciju državnih službenika i namještenika, ali i svih ostalih građana koji žele da besplatno unaprijede profesionalne, liderske i digitalne sposobnosti. Ono po čemu je Digitalna akademija drugačija od drugih oblika stručnog usavršavanja je njena prilagodljivost aktuelnim potrebama i trendovima. Naime, program Akademije je planiran da se kontinuirano dopunjuje, nadograđuje i preispituje. U kreiranju samog programa korišćenjem platforme aktivno  će se uključivati polaznici, predavači i zajednice stručnjaka, čije će se ideje i sugestije koristiti za stalno unaprijeđivanje!

Digitalna akademija je mjesto umrežavanja!

Vidimo je kao virtuelni prostor  za druženje, razmjenu informacija i iskustava, kreiranje novih inicijativa, pokretanje startapova i uspostavljanje partnerstava itd.

Digitalna akademija je investicija!

I to veoma važna, jer će se investirano vraćati kao novi kvalitet i nova vrijednost ne samo polaznicima kurseva, već čitavom društvu. U širem smislu,  Akademija je usmjerena na prevazilaženje digitalnog jaza i kontinuirano usavršavanje ne samo javnih službenika, već i šire javnosti, uključujući i ranjive grupe građana. Očekivani rezultati obuhvatiće ne samo unaprijeđivanje kapaciteta već i otvaranje mogućnosti za inovacije u javnom sektoru i javnim uslugama kao i u domenu poslovnog odnosno civilnog sektora!

Početni nastavni sadržaj Digitalne akademije osmislili su stručnjaci uzimajući u obzir potrebe cijelog našeg društva i stepen opšteg znanja o oblasti digitalne transformacije. Pažljivo ćemo pratiti rad Digitalne Akademije i sa najvećom pažnjom proučićemo sve sugestije i moguće primjedbe polaznika kako bismo kurseve i radionice u maksimalno mogućoj mjeri prilagodili potrebama društva, željama i ambicijama polaznika.

Siguran sam da će svaki polaznik izaći sa Digitalne akademije bogatiji za nova znanja i iskustva i želim vam svima dobodošlicu!

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?