Saradnjom za bolji položaj djece mladih

Objavljeno: 07.06.2022. 13:45 Autor: Miistarstvo javne uprave

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj sastao se danas sa v.d. šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabinom Žunić i koordinatorkom programa za monitoring prava djeteta u UNICEF-u, Nelom Krnić.

Ministar Dukaj je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj posvećenosti i podršci UNICEF-a i upoznao Žunić sa aktivnostima koje se obavljaju u ministarstvu i istakao da je reforma javne uprave i digitalizacija jedan od prioriteta u procesu uspostavljanja efikasne, racionalne i transparentne javne uprave – uprave koja je okrenuta ka građaninu.

„Digitalno društvo temelji se na prethodno optimizovanim procesima i uslugama usmjerenim ka potrebama svih građana, a posebno ka potrebama djece koja su naš najdragocjeniji resurs. Obaveza institucija na nacionalnom i lokalnom nivou je da promovišu aktivno učešće mladih u društvu. Zajednička nam je misija da se unaprijedi saradnja i poboljša kvalitet života i osnaže djeca kao lideri budućnosti“, kazao je Dukaj.

Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić naglasila je da je raduje što UNICEF i Ministarstvo javne uprave imaju zajedničke težnje kada je u pitanju razumijevanje interesa djece i mladih, posebno u smislu neophodnosti unapređivanja inkluzivnog pristupa.

Ona je kratko predstavila prioritete za unapređenje prava djece u okviru novog Zajedničkog programa saradnje UNICEF-a i Vlade Crne Gore od 2023. do 2027. godine koji će u septembru biti usvojen na sjednici Izvršnog odbora UNICEF-a.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o nizu predstojećih aktivnosti koji se tiču unapređenja položaja i prava djece, obuke državnih službenika koji rade sa djecom i mladima, inicijativa za banku podataka za djecu koja bi pratila stanje dječjih prava u Crnoj Gori, kao i uspostavljanje mehanizama zaštite djece u pravnom sistemu.

                                                             

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?