Lidija Ljumović

generalna direktorica

Lidija Ljumović generalna direktorica Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave je od jula 2022. godine.

Diplomirala je srpski jezik i južnoslovensku književnosti na Karlovom univerzitetu u Pragu, odsjek Slavistika.

Prve dvije godine osnovnih studija završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, da bi kao stipendista Republike Češke dobila stipendiju kao daroviti student, gdje je nastavila dalje školovanje na Slavistici.

Karijeru je započela kao profesor srpskog jezika i književnosti u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi „Inž. Marko Radović“ u periodu od 2012. do 2013. godine, gdje je odradila pripravnički staž.

Radila u dvije škole u OŠ „ dr Dragiša Ivanović“ i JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje "Sergije Stanić". Profesorskom pozivu ostala je vjerna sve do prelaska u Ministarstvo javne uprave.

Tokom karijere obrazovanje je sticala kroz školu za PR menadžere i medijske vještine, kao najljepše iskustvo napominje rad i decenijsku aktivnost u  NVO CAZAS. 

Govori engleski i ruski, služi se češkim jezikom.

Kontakt

Lidija Ljumović

generalna direktorica
Adresa:
Rimski trg br.45
Telefon:
Telefon: +382 20 482 131