Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Ministarstvo javne uprave zajedno sa predstavnimicima Zajednice opština, civilnog sektora i Delegacije EU u Crnoj Gori kroz članstvo u Partnerskom odboru prati realizaciju Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji sprovodi  UNDP u šest zemalja regiona, a  finanansira EU.

Cilj projekta je osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, jačanje participativne demokratije i partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija (NVO) iz budžeta jedinica, a u cilju rješavanja potreba u zajednici. Istovremeno cilj je i unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

ReLOaD se u Crnoj Gori u prethodnom periodu sprovodio u pet jedinica lokalne samouprave: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat. U okviru ReLOaD-a ukupno je realizovano 50 projekata koje je sprovelo 37 nevladinih organizacija, uz učešće oko 7 000 korisnika.

Preko pola miliona eura je opredijeljeno kroz 13 konkursa nevladinim organizacijama u pet opština, dok je 25 600 EUR potrošeno za suzbijanje posljedica pandemije korona virusa među socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Upravo je otpočela  II faza ReLOad projekta koja će se sprovoditi u naredne 4 godine, a predviđeni su modalitete koji će pomoći i manjim opštinama da dobiju mogućnost da učestvuju u programu, unaprijede svoje kapacitete za transparentnu raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, a njihove nevladine organizacije dobiju podršku za sprovođenje projekata od interesa za zajednicu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?