Aktuelnosti

Kontaktirajte nas

Jovana Tomaševića 2A
81000, Podgorica
Crna Gora

Kontakt

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

Jovana Tomaševića 2A
81000, Podgorica
Crna Gora

DIREKTOR
Agron M. Camaj
Telefon: (+382) 20 240 – 741
e-mail: agron.camaj@uzk.gov.me


SEKTOR ZA POSTUPAK OGLAŠAVANJA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROPISA

Odsjek za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata

Vladana Miranović, načelnica

Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: vladana.miranovic@uzk.gov.me

Bojana Lacmanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: bojana.lacmanovic@uzk.gov.me


Ivana Smolović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: ivana.smolovic@uzk.gov.me

Dina Dobardžić, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: dina.dobardzic@uzk.gov.me

Irena Stanojević, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: irena.stanojevic@uzk.gov.me

Ana Dedić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 201-045
e-mail: ana.dedic@uzk.gov.me

Odsjek za praćenje sprovođenja propisa i kadrovsko planiranje

Biljana Nedović, načelnica

Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: bilja.nedovic@uzk.gov.me

Nađa Vukčević, šefica Grupe za praćenje sprovođenja propisa
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: nadja.vukcevic@uzk.gov.me


Nataša Boljević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail
: natasa.boljevic@uzk.gov.me

Milena Radonjić, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-291
e-mail: milena.radonjic@uzk.gov.me

Anita Ljucović, šefica Grupe za kadrovsko planiranje
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: anita.ljucovic@uzk.gov.me

Nevena Ostojić, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: nevena.ostojic@uzk.gov.me

Nina Kovačević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 202-290
e-mail: nina.kovacevic@uzk.gov.m

Novak Savković, saradnik I
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: novak.savkovic@uzk.gov.me

SEKTOR ZA OBUKU I RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

Odsjek za analizu potreba, planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja i razvoja ljudskih resursa

Stefan Radević, načelnik

Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: stefan.radevic@uzk.gov.me

Mira Vlahović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: mira.vlahovic@uzk.gov.me

Odsjek za utvrđivanje sadržine i sprovođenje programa obuka

Sonja Vojinović, načelnica

Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: sonja.vojinovic@uzk.gov.me

Tijana Vakirević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: tijana.vakirevic@uzk.gov.me

Bojana Šćepanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: bojana.scepanovic@uzk.gov.me

Milica Nikolić, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: milica.nikolic@uzk.gov.me

Bojan Radović, samostalni savjetnik III
Telefon: (+382) 20 201-036
e-mail: bojan.radovic@uzk.gov.me

Odsjek za sprovođenje evaluacije i mjerenje kvaliteta obuka

Ana Zečević, načelnica
Telefon: (+382) 20 201-055
e-mail: ana.zecevic@uzk.gov.me


Milica Pejović, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 201-055
e-mail: milica.pejovic@uzk.gov.me

SEKTOR ZA INFORMACIONI SISTEM LJUDSKIH RESURSA

Odsjek za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima

mr Milena Purlija, načelnica

Telefon: (+382) 20 240-739
e-mail: milena.purlija@uzk.gov.me

Miroljub Pavličić, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: miroljub.pavlicic@uzk.gov.me

Jelena Belada, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 69 825-691
e-mail: jelena.belada@uzk.gov.me

Odsjek za praćenje ažurnosti CKE i vođenje evidencije internog tržišta rada

Ivana Vuković, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: ivana.vukovic@uzk.gov.me

Branka Grbović, samostalna savjetnica II
Telefon: (+382) 20 240-699
e-mail: branka.grbovic@uzk.gov.me

SEKTOR ZA PRAĆENJE STANDARDA U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

mr Marijana Nedović Radulović, vd pomoćnice direktora
Telefon: (+382) 20 240-745

Odsjek za praćenje i analizu standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Mileva Todorović, načelnica

Telefon: (+382) 20 240-689
e-mail: mileva.todorovic@uzk.gov.me

Milena Ivanović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 240-689
e-mail: milena.ivanovic@uzk.gov.me

Vesna Globarević, samostalna savjetnica III
Telefon: (+382) 20 240-698
e-mail: vesna.globarevic@uzk.gov.me

Odsjek za praćenje i promociju aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Lidija Savković, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 240-689
e-mail: lidija.savkovic@uzk.gov.me

SEKTOR ZA PRUŽANJE PODRŠKE RADU KOMISIJE ZA ŽALBE I DISCIPLINSKE KOMISIJE

Odsjek za pružanje podrške radu Komisije za žalbe

Crnogorskih serdara br. 44
81000, Podgorica
Crna Gora

Mirjana Konjević načelnica

Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail:mirjana.konjevic@kzz.gov.me

Nikolina Vujošević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 241-335
e-mail: nikolina.vujosevic@kzz.gov.me

Milan Joksimović, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 241-335
e-mail: milan.joksimovic@kzz.gov.me

Vedran Matanović, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 20 674-870
e-mail: vedran.matanovic@uzk.gov.me

Odsjek za pružanje podrške radu Disciplinske komisije

Crnogorskih serdara br. 44
81000, Podgorica
Crna Gora

e-mail: info@dko.gov.me


Alma Đurbuzović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 020 674-870

Enis Bahović samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 20 674-870

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

Ljiljana Čvorović, načelnica

Telefon: (+382) 20 240-743
e-mail: ljilja.cvorovic@uzk.gov.me

Velimir Gvozdenović, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 68 455-699
e-mail: velimir.gvozdenovic@uzk.gov.me

Iva Čvorović, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 201-056
e-mail: iva.cvorovic@uzk.gov.me

Ranka Mihailović, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 240-743
e-mail: ranka.mihailovic@uzk.gov.me

Ljiljana Azarić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail: ljiljana.azaric@kzz.gov.me

Vojinović Jelena, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 241-335
e-mail: jelena.vojinovic@kzz.gov.me

Sandra Milić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 674-870

Seada Pokrklić, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 674-870

Isidora Novaković, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 240-471
e-mail: isidora.banjevic@uzk.gov.me

Ivana Raičević, samostalna savjetnica I
Telefon: (+382) 20 201-045
e-mail: ivana.raicevic@uzk.gov.me

Nataša Barović, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: natasa.barovic@uzk.gov.me

Biljana Bulatović, samostalna referentkinja
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: @uzk.gov.me

Duško Đalović, samostalni referent
Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: dusko.djalovic@uzk.gov.me

ARHIVA

Telefon: (+382) 20 201-046
e-mail: arhiva@hrma.me

RAD SA STRANKAMA OD 10-13 H

Menadžer integriteta

Sonja Vojinović, načelnica Odsjeka za utvrđivanje sadržine i sprovođenje programa obuka
Telefon: (+382) 20 201-035
e-mail: sonja.vojinovic@hrma.me

Lice zaduženo za rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama

Velimir Gvozdenović, samostalni savjetnik I
Telefon: (+382) 68 455-699
e-mail: info@hrma.me