Aktuelnosti

O nama

Uprava za ljudske resurse vrši poslove koji se odnose na: sprovođenje postupka internog i javnog oglasa i javnog konkursa za ministarstva, organe uprave, službu Predsjednika Crne Gore, Vlade, Ustavnog suda Crne Gore, sud i državno tužilaštvo (u daljem tekstu: državni organ), kao i za druge organe, regulatorna i nezavisna tijela kod kojih se na zaposlene, u skladu sa posebnim zakonom, primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima;...

Kontaktirajte nas

Jovana Tomaševića 2A
81000, Podgorica
Crna Gora

Kontakti

Uprava za ljudske resurse

Jovana Tomaševića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Agron M. Camaj

DIREKTOR

Telefon:(+382) 20 240 – 741

Kontakti