Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Saopštenje sa 33. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 33. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 06.07.2017 18:55 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću
 
 
 
Vlada Crne Gore održala je danas 33. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

U cilju ostvarivanja i zaštite interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, kao i zaštite njenih građana i drugih privrednih i pravnih subjekata na međunarodnom nivou, Vlada je utvrdila Predlog zakona o vanjskim poslovima. U raspravi je ocijenjeno da današnja crnogorska diplomatija zahtijeva dodatni razvoj kao adekvatan odgovor novim međunarodnim obavezama i izazovima, imajući u vidu da je Crna Gora u deceniji nakon obnove nezavisnosti ostvarila značajne vanjskopolitičke rezultate, između ostalih članstvo u NATO-u, kao ostvarenje jednog od temeljnih vanjsko političkih prioriteta, status lidera u oblasti evropskih integracija, te članstvo i izvršavanje obaveza u velikom broju međunarodnih organizacija. Novi zakon predložen je radi osavremenjavanja sistema i povećanja funkcionalnosti i efikasnosti službe vanjskih poslova, čime će se dodatno afirmisati nove vrijednosti i postavljeni standardi.

Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izrazio punu podršku ovakvom pristupu ukazavši da novi zakon o vanjskim poslovima predstavlja normativnu osnovu za kvalitetniji i efikasniji rad naše diplomatsko-konzularne mreže posebno u okolnostima članstva naše zemlje u NATO-u i obaveza koje iz toga proističu. Premijer je u tom smislu istakao neophodnost unapređenja organizacione strukture Ministarstva vanjskih poslova i snaženja kapaciteta pojedinih njegovih djelova na osnovu analize učinaka diplomatsko-konzularne mreže.

U skladu sa Predlogom fiskalne strategije, Vlada je utvrdila predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o akcizama. Kao što je najavljeno, radi smanjenja budžetskog deficita, predviđeno je povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21 odsto, dok niža stopa, koja se primjenjuje na promet osnovnih životnih namirnica, ostaje neporomijenjena na nivou od 7% što je odgovor Vlade sa ciljem zadržavanja cijena osnovnih životnih namirnica odnosno onemogućavanjem poskupljenja ovih proizvoda. Predloženim izmjenama Zakona o akcizama predviđeno je postepeno povećanje visine akcize na duvanske proizvode, etil alkohol, gazirana pića i ugalj, za period od 2017. do 2020. godine.

Takođe, u skladu sa Predlogom fiskalne strategije, na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politke ze period 2017-2020. godine. Prema projekcijama, prosječna stopa realnog rasta BDP-a u tom periodu iznosiće 2,6 odsto, pri čemu u ovoj godini 2,7 odsto, u narednoj 3,2 a u 2019. i 2020. godini 2,3 i 2,1 odsto. Predviđa se i rast javnih prihoda, tako da će 2020. godine dostići nivo od oko dvije milijarde eura.

Projektovani deficit javnih finansija imaće silaznu putanju, tako da će 2020. godine preći u zonu suficita od 5,3 odsto BDP-a, a iste godine očekuje se i značajno smanjenje javnog duga na 67 odsto BDP-a.

Ovim dokumentom dati su srednjoročni ciljevi ekonomske i fiskalne politike, srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrdjeni limiti potrošnje, po ekonomskoj klasifikaciji i po potrošačkim jedinicama prvog reda, a koji su obavezujući za 2018. godinu, a indikativni za naredni srednjoročni period.

U diskusiji povodom ove tačke, predsjednik Marković je zadužio resorne ministre da na sljedećoj sjednici informišu Vladu o tome da li svi organi poštuju Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim su od 1. jula umanjene zarade funkcionerima.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici. Ovim dokumentom se vrši usklađivanje sa propisom koji uređuje komunalnu djelatnost, utvrđuje obim ovlašćenja i obaveza Regulatorne agencije za energetiku i organa državne uprave nadležnog za poslove finansija u pogledu obezbjeđenja nezavisnosti operatora prenosnog sistema električne energije. Pored toga, predloženim rješenjima se preciziraju ovlašćenja Regulatorne agencije za energetiku u postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda operatorā prenosnog i distributivnog sistema.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o privrednim društvima, čije donošenje je, između ostalog, ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u poglavlju 6. – Privredno pravo. Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da, u skladu sa propisima, sprovede javnu raspravu o tekstu Zakona, naglašavajući njegov sistemski značaj za društvo bazirano na tržišnoj ekonomiji.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Vlada je donijela odluke o broju studenata za upis na: osnovne studije, postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore, kao i na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiju iz Budžeta Crne Gore. Odlukom je utvrđeno da će se na studijske programe osnovnih studija Univerziteta Crne Gore upisati 3.556 studenata, uključujući i 70 studenata koji će se upisati na prvu godinu Visoke medicinske škole u Beranama, dok je za upis na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost predviđeno 40 mjesta. Na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđen je upis 2.349 studenata, od kojih 1.214 na teret budžeta, a 1.315 samofinansirajućih. Vlada se saglasila sa predlogom Univerziteta Crne Gore da se radi implementacije principa afirmativne akcije poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto.

Donijeta je Uredba o bližim kriterijumima, načinu i postupku za sotvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela. Donošenjem ove Uredbe stvaraju se uslovi za unapređenje i razvoj kinematografije, ali i privrednih i uslužnih djelatnosti povezanih sa proizvodnjom filmova. U raspravi je, na osnovu iskustava država regiona i Evrope, izraženo očekivanje da će ovaj propis uticati i na povećanje prisustva inostranih producenata koji će snimati na lokacijama u Crnoj Gori, te da će doprinijeti povećanju zaposlenosti u kinematografskom sektoru, boljoj promociji turističkih potencijala i uticati na razvoj tzv. „filmskog turizma“.

U okviru verifikacije zapisnika Vlada je usvojila i Zapisnik o donijetim zaključcima bez održavanja sjednice od 28. juna 2017. godine kojima su donijeta rješenja o razrješenju Dragomira Dulovića dužnosti i imenovanju Vlastimira Ristića na dužnost člana Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE