Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

Saopštenje sa 43. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 43. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 05.10.2017 18:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


 
 
Vlada Crne Gore održala je danas 43. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora, kao članica NATO-a, u obavezi da učestvuje u aktivnostima Alijanse, kao i značaj nastavka koordinacije ključnim obavezama koje proizilaze iz članstva, Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za NATO. Radom Savjeta će rukovoditi predsjednik Vlade.

U skladu sa Strategijom reforme javne uprave 2016-2020, u dijelu razvoja i koordinacije javnih politika, i obavezom iz Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za pripremu Predloga srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore. Zadatak Komisije je da koordinira i učestvuje u pripremi Predloga srednjoročnog programa rada Vlade i prati njegovu realizaciju.

Na današnjoj sjednici donijete su i odluke o izradi državnih studija lokacija "Dio sektora 66 – modul I" – Velika plaža i "Dio sektora 66 – moduli IV i V" – Velika plaža. Cilj izrade ovih studija lokacija je da se stvore uslovi za izgradnju kroz izradu relevantne planske dokumentacije, kojom će se integralno sagledati i analizirati svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, a u cilju zaštite i podsticanja daljeg ukupnog razvoja šireg područja. Predviđeni sadržaji će omogućiti visokokvalitetnu valorizaciju ovog dijela obale, što obuhvata planiranje površina za turizam, sport i rekreaciju, uslužne djelatnosti, javne sadržaje i urbano zelenilo.

Vlada je usvojila Predlog za reorganizaciju koncepta koncesionog korišćenja šuma. Novim modelom se, radi kvalitetnijeg upravljanja šumskim resursima, povećanja budžetskih prihoda od korišćenja šuma na odživim osnovama i formiranja tržišta drvnih sortimenata predviđa uvođenje sistema prodaje drvnih sortimenata na šumskim stovarištima, uz prethodno angažovanje privatnog sektora na sječi stabala, izradi drvnih sortimenata i njihovom izvozu na stovarišta u šumi. Tim povodom Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja da sprovede pilot projekte u skladu sa idejnim konceptom i nakon toga Vladi predloži model reorganizacije sistema gazdovanja šumama.

Usvojena je Informacija o potpisivanju Deklaracije o namjeri za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope i prihvaćen tekst Deklaracije. Deklaracijom se uspostavlja saradnja između strana potpisnica u oblasti nauke, tehnologije i industrije, kao i edukacija i obuka talentovanih mladih ljudi i inženjera zasnovana na transferu znanja i tehnologija iz evropskih centara. U diskusiji je naglašeno da je regionalna saradnja u naučnom i tehnološkom istraživanju i razvoju, zasnovana na postrojenju velikih razmjera koje omogućava izvrsnost i međunarodno konkurentne naučne i tehnološke aktivnosti, značajno sredstvo za rješavanje zajedničkih izazova i važan instrument za podsticanje održivog privrednog razvoja i socijalne kohezije.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji i efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 1. jul do 30. septembra 2017. godine. Informacija sadrži pregled mjera, aktivnosti i efekata u pravcu podsticanja preduzetništva i biznisa, sa posebnim akcentom na finansijske mjere koje imaju za cilj otvaranje novih radnih mjesta, podršku mladima, ženama u biznisu, smanjenje regionalnih razlika, podršku prioritetnim sektorima, kao i dalji razvoj biznis zajednice. U raspravi je naglašeno da je u trećem kvartalu ostvaren visok stepen realizacije ranijih zaključaka, te da u narednom periodu treba uložiti dodatne napore na promovisanju mjera aktivne politike na terenu i pružanju pomoći preduzetnicima u pretvaranju ideja u konkretne biznis projekte.

Na sjednici je donijeta i Odluku o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare. Izmjenom je predviđeno da se broj državnih sekretara u ministarstvima finansija i ekonomije uveća za po jedno mjesto. Kako je istaknuto, povećanje je neophodno zbog osnivanja novih organizacionih jedinica, u skladu sa sugestijama Evropske komisije u Ministarstvu finansija, kao i potrebe za jačanje sručnih kapaciteta u Ministarstvu ekonomije.

Vlada je, pored ostalog, usvojila i Informaciju o učešću Crne Gore na Univerzalnoj izložbi EXPO 2020 u Dubaiju.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE