Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 61. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 61. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 08.02.2018 18:40 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

Video: 61. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

Fotografije: 61. sjednica Vlade Crne Gore /49.4 MB/

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 61. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore EU 2017 – 2018, za 2017. U Izvještaju je prikazan trenutni status realizacije svih planiranih obaveza za 2017. godini u okviru pregovaračkih poglavlja i prema institucionalnoj nadležnosti. Od ukupno 413 obaveze, koliko je planirano u prethodnoj godini, ispunjeno je 308, odnosno 75 odsto, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 2016. godinu kada je stepen realizacije bio 72 odsto. Ocijenjeno je da obim i kvalitet urađenog posla ukazuju na visoku institucionalnu i administrativnu efikasnost i sposobnost Crne Gore za ispunjenje evropskih ciljeva.

Usvojeni su Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje – Pravosuđe i temeljna prava za period jul – decembar 2017. sa Trećim polugodišnjim izvještajem o realizaciji Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije i Šesti polugodišnji Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 24. pregovaračko poglavlje – Pravda, sloboda i bezbjednost za period jul – decembar 2017. Konstatovano je da izvještaji pokazuju visok stepen raelizacije predviđenih mjera, koji za pregovaračko poglavlje 23 iznosi 76 odsto, a za 24. poglavlje 72 odsto i naglašena odlučnost Vlade u srovođenju planiranih reformi u ovim oblastima.

Vlada je u okviru verifikacije zapisnika sa prethodne sjednice izmijenila pojedine članove Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa kojom se propisuju mjerila i način bodovanja projekata i programa u prioritetnim oblastima od javnog interesa i oblasti zaštite lica sa invaliditetom koje realizuju nevladine organizacije tako što je Vlada odlučila da dodatno boduje projekte koji doprinose razvoju Sjevernog regiona Crne Gore i slabije razvijenih područja.

U bodovanju programa i projekata nevladinim organizacijama za doprinos projektu odnosno programu ostvarivanja javnog interesa u Sjevernom regionu i u nerazvijenim opštinama može biti dodijeljeno do 5 bodova. Dodatnih, 5 bodova može biti dodijeljeno nevladinoj organizaciji za doprinos projekta odnosno programa ravnomjernijem regionalnom razvoju i to ako nevladina organizacija koristi za organizovanje obuka, seminara, radionica i okruglih stolova turističke i druge kapacitete u Sjevernom regionu i u slabije razvijenim područjima.

Predsjednik Vlade je ocijenio da su ove izmjene važne jer Vlada prvi put i u ovoj oblasti posebno valorizuje projekte koji se odnose na Sjeverni region i slabije razvijena područja čime i u toj oblasti, bez obzira na činjenicu da se ne očekuju efekti kao u slučajevima velikih investicija, jasno pokazuje temeljno političko određenje.

Vlada je razmatrala četvrti, sumarni, Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Vlada je izrazila podršku radu Komisije za medije i iskazala punu spremnost da ispuni sve preporuke Komisije koje su u nadležnosti vlade i u skladu sa važećim propisima.

U tom cilju, Vlada je preporučila Vrhovnom državnom tužilaštvu da, imajući u vidu informacije i okolnosti u vezi s vođenim istragama sadržanim u Izvještaju, intenzivira aktivnosti i preispita efikasnost i djelotvornost svih istraga napada na novinare i imovinu medija, sa stanovišta postupanja nadležnih državnih tužilaštava, s posebnim osvrtom na slučajeve kod kojih zastara nastupa u 2018. godini i o tome informiše Vladu Crne Gore, u roku od 30 dana.

Uprava policije je zadužena da, imajući u vidu informacije i okolnosti u vezi s vođenim istragama sadržanim u Izvještaju, preispita postupanje službenika policije u istragama napada na novinare i imovinu medija i utvrdi da li je bilo eventualnih propusta u njihovom radu i o tome informiše Vladu, u roku od 30 dana.

Vlada je preporučila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da, imajući u vidu zadatke Komisije utvrđene Odlukom o njenom obrazovanju, preispita u skladu s važećim propisima mogućnost pristupa članova Komisije podacima o ličnosti koji se odnose na djelokrug njenog rada, a koji su sadržani u predmetima istraga.

Vlada je prihvatila inicijativu Komisije i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da sve izvještaje o radu Komisije redovno objavljuje na svom sajtu, uključujući i preporuke i zaključke po preporukama koje će donositi Vlada u narednom periodu. Osim toga, Vlada je pozitivno riješila pitanje naknada za rad članovima Komisije, koje je Komisija takođe prepoznavala kao problem u svom radu.

Usvojen je XIII Izvještaj o implementaciji Akcionog plana o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, za period jul – decembar 2017. godine. Realizacija planiranih mjera ukazuje na posvećenost nosilaca implementacije zadatih mjera i ciljeva, što je dodatno osnaženo aktivnostima međuresorske radne grupe na ekspertsko-operativnom nivou.

Donijeta je Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2018. godinu. Šume u državnoj svojini daju se na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, u skladu sa izvođačkim projektima za područne jedinice Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnjica, Plav, Andrijevica, Bijelo Polje, Podgorica, Kolašin, Danilovgrad, Nikšić, Plužine, Žabljak i Šavnik, u gazdinskim jedinicama i po odeljenjima, kao i po količinama i sa početnim cijenama, prema tabeli koja je sastavni dio Odluke.

Vlada je donijela Program podsticanja projekta u vodoprivredi za 2018. godinu. Za finansiranje obaveza i potreba u ovoj oblasti, Programom je opredijeljen iznos od 1.050.000 eura, što je planirano i Budžetom Crne Gore za 2018. godinu. Realizacijom Programa rješava se problem vodosnabdijevanja seoskog stanovništva, rješavaju se ključni problemi u upravljanju vodama i unapređuje međunarodna saradnja, što će doprinijeti poboljšanju uslova života i razvoju poljoprivrede, kao i ukupnih ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Donijet je i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima za 2018. godinu, kojim je predviđeno da sredstva u iznosu od 200.000 eura utroše za finansiranje izradu planske i projektne dokumentacije u oblasti upravljanja vodnim resursima, zaštitu od štetnog dejstva voda i podršku projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebnim finansijskim sredstvima za potrebe sprovođenja Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika u 2018. godini i donijela neophodne zaključke kako bi seobezbijedila sredstva u iznosu od 817.843,44 eura za ovu namjenu. Ocijenjeno je da su troškovi suzbijanja ove dvije naročito opasne zarazne bolesti životinja, iako visoki, vrlo opravdani, efikasni, ali i ekonomični, jer obezbjeđuju kroz prevenciju i značajno niže troškove u odnosu na moguće posljedice pojave bolesti.

U skladu sa Zakonom o kulturi, Vlada je dodijelila status istaknuti kulturni stvaralac crnogorskom vajaru Miodragu Šćepanoviću. U diskusiji je istaknuto da njegovo stvaralaštvo predstavlja značajan umjetnički iskorak na crnogorskoj likovnoj sceni, te da ga ostvareni rezultati na prestižnim manifestacijama u Crnoj Gori i u Parizu, svrstavaju u red naših najznačajnijih savremenih umjetnika.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE