Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 74. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 74. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 26.04.2018 19:20 | Autor Služba za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću     

Video : 74.sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

Foto: 74. sjednica Vlade Crne Gore (23,1 MB)       

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 74. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore, kojim se prvi put uređuje institucija Predsjednika, njegova prava za vrijeme obavljanja funkcije, način obezbjeđivanja materijalnih i drugih uslova za obavljanje funkcije, kao i prava Predsjednika po prestanku funkcije.

U okviru stvaranja normativnih pretpostavki za formiranje nove pregovaračke strukture za oblast evropskih integracija Vlada je usvojila: Uredbu o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, Uredbu o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore, Uredbu o dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, Uredbu o dopunama Uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, Uredbu o izmjenama Uredbe o organizaciji decentralizovanog upravljanja instrumentom pretpristupne pomoći Evropske unije i Uredbu o izmjenama Uredbe o organizaciji indirektnog upravljanja sprovođenja finansijske pomoći u okviru instrumenta pretpristupne podrške Evropske unije (IPA II) i donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Navedenim aktima uređuju se poslovi dosadašnjeg Ministarstva evropskih poslova. Vršenje poslova u vezi sa pristupanjem Crne Gore Evropskoj uniji preuzima Kancelarija glavnog pregovarača, koja se obrazuje u Kabinetu predsjednika Vlade. Radom Kancelarije rukovodi Glavni pregovarač koji je za svoj rad i rad Kancelarije odgovoran predsjedniku Vlade i Vladi. Pored Glavnog pregovarača utvrđena su zvanja: Zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije, Zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora, Savjetnika glavnog pregovarača i po jednog savjetnika zamjenikā glavnog pregovarača.

U skladu sa utvrđenim djelokrugom, uređuje se pitanje preuzimanja od Ministarstva evropskih poslova, lica koja su obavljala poslove visokog rukovodnog kadra, državnih službenika i namještenika koji su vršili preuzete poslove, kao i preuzimanje opreme i službene dokumentacije.

U diskusiji je ukazano da novi model, koji je već predočen Evropskoj komisiji, omogućava efikasniju organizaciju rada i realizaciju obaveza kao i da ovakvim ustrojstvom Vlada šalje političku poruku i domaćoj javnosti i Evropskoj uniji da je evropska integracija naša prioritetna politika.

Vlada je usvojila Usmenu informaciju o protivpravnom i tendencioznom propagiranju neistina u vezi sa istorijom Budve i preporučila Vrhovnom državnom tužiocu da u vezi sa ovim reklamnim panoima preispita da li su se aktivnim ili pasivnim držanjem subjekata stekla obilježja nekog od krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore kojim su propisana krivična djela i krivičnopravna zaštita iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Predviđeno je uvođenje novih krivičnih djela – građenje objekata bez prijave i dokumetacije za građanje, građenje složenog inženjerskog objekta bez građevinske dozvole, kao i protivpravno priključenje na infrastrukturu. Takođe, predložene su i izmjene koje se odnose na odgovorna lica za projektovanje, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor nad građenjem objekta, kao i prepoznavanje narušavanja stanja životne sredine usljed postupanja odgovornih lica suprotno propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim se stvaraju uslovi da se zbog stepena društvene opasnosti određene radnje koje su ovim Zakonom bile propisane kao prekršaji, propišu kao krivična djela u Krivičnom zakoniku.

Utvrđen je Predlog zakona o Socijalnom savjetu s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonom se, između ostalog, preciznije reguliše rad i način osnivanja Socijalnog savjeta i socijalnih savjeta za teritoriju opštine, smanjuje broj predstavnika radi lakšeg funkcionisanja i uvodi princip rotacije funkcije predsjednika i potpredsjednika na period od godinu dana naizmjenično.

Usvojena je Odluka o izmjeni odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata. U diskusiji je istaknuto da se radi o nastavku mjera za očuvanje resursa i stabilizacije tržišta u cilju sprječavanja odliva sirovine namjenjene sektoru prerade i stabilnog snabdjevanja građana drvetom za ogrijev.

Vlada je usvojila Informaciju o javnoj ponudi za preuzimanje akcija Rudnika uglja Pljevlja a-d- objavljenoj od strane Elektroprivrede Crne Gore a.d. Nikšić, koju je na današnjoj sjednici usvojio Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte.

Uvojena je Informacija o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Finansijskog sporazuma između Evropske investicione banke i Željezničke infrastrukture Crne Gore za projekat Željeznica Crne Gore II i prihvatila Amandman 2 i Amandman 3. Izmjenama se pristupilo zbog promjene obima izvedenih radova usljed čega je ukupna realizovana, odnosno ugovorena vrijednost umanjena. Drugi razlog za izmjene je podjela Željeznice Crne Gore na dva odvojena privredna društva „Željeznička infrastruktura Crne Gore – AD Podgorica“ i „Željeznički prevoz Crne Gore – AD Podgorica“, zbog čega je ŽICG prestala da kontroliše oko 40 odsto vrijednost i projekta.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017. godinu. Realizacija mjera i aktivnosti definisanih Planom uslovila je trend oporavka indikatora tržišta rada tokom pojedinih kvartala, a koji se ogledaju u smanjenju anketne stope nezaposlenosti uz povećanje zaposlenosti u odnosu na početak godine.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE