Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 93. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 93. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 11.10.2018 18:49 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

FOTO: 93. sjednica Vlade Crne Gore (24.6 MB)


Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 93. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 01. jul – 01. septembar 2018. godine. U raspravi je ocijenjeno da je kvalitetna koordinacija procesa već u prvom izvještajnom periodu rezultirala uspostavljanjem trenda smanjenja zaposlenosti - ukupno smanjenje broja zaposlenih iznosi 339, pri čemu 96 na centralnom i 243 zaposlenih na lokalnom nivou. Izražavajući zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, Vlada je iskazala odlučnost da nastavi sa planiranim aktivnostima u pogledu ostvarenja cijljeva reforme javne uprave kao jednog od svojih ključnih programskih prioriteta i preduslova ukupnog društveno-ekonomskog razvoja.

Vlada se upoznala s Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. januara 2018. godine do 23. maja 2018. godine i usvojila Izvještaj o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07- 393, od 15. februara 2018. godine, sa sjednice od 8. februara 2018. godine.

Iskazana je čvrsta opredijeljenost Vlade da, u okviru svojih nadležnosti, u kontinuitetu afirmiše i unaprjeđuje ambijent u kojem će novinari i mediji profesionalno obavljati svoj posao bez straha za svoju bezbjednost, i konstatovano da su nadležni organi, slijedeći instrukcije Vlade, postupili po svim preporukama Komisije za medije.

Donijeta je revidovana Strategija razvoja šuma i šumarstva (2014-2023). Reviziji se pristupilo u cilju usaglašavanja važeće Strategije sa usvojenim konceptom reorganizacije koncesionog sistema korišćenja šuma za naredni period. Ključni cilj dokumenta je unapređenje postojećeg stanja svih šuma tako da zaštitne, ekološke, socijalne i ekonomske funkcije šuma budu izbalansirane, a održivost obezbijeđena. Pored ostalog, propisom se podržava osnivanje novih privrednih subjekata na tržištu usluga u sektoru korišćenja šuma, unapređuje poslovni ambijent u smislu da će mala preduzeća lakše dolaziti do potrebne sirovine za proizvodnju, a s obzirom na to da je krajnji cilj formiranje berze drveta u Crnoj Gori, primjenom propisa podstiče se i tržišna konkurencija, kroz razvoj fleksibilnijeg sistema prodaje drveta u Crnoj Gori i uvođenje lanca odgovornosti i kontrole prometa drvnih sortimenata.

U okviru ukupnih aktivnosti na unapređenju politika u oblasti zapošljavanja, Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Informacionog sistema tržišta rada. Ključni proizvod Informacionog sistema tržišta rada je online platforma koja će biti prvi put kreirana kao izvor objedinjenih relevantnih podataka tržišta rada dostupnih na jednom mjestu. Riječ je o web stranici na kojoj će biti dostupne informacije o različitim pokazateljima tržišta rada koji se prevashodno odnose na zaposlenost, nezaposlenost i aktivnost radne snage (uključujući posebne kategorije lica prema starosnim grupama i polu), zatim otvaranje novih radnih mjesta, mlade koji nisu u sistemu obrazovanja niti su zaposleni, odrasle u neformalnom obrazovanju, tražioce posla na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, radnike prema vrsti radnog vremena i ostali pokazatelji. Uspostavljanje novog informacionog sistema imaće poseban značaj u pogledu informisanja mladih prilikom izbora karijere, analiza trendova u pogledu ponude i tražnje za vještinama, te pružanju informacija o uslugama i programima obrazovanja, obuka i zapošljavanja.
  
Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta MNE6005 „Unapređenje CT dijagnostike za djecu u Crnoj Gori” kroz saradnju Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Projekat se odnosi na nabavku najsavremenijeg CT uređaja za potrebe Instituta za bolesti djece KC CG, vrijednog 700.000,00 eura, od čega će IAEA obezbijediti iznos od 500.000,00 eura, dok će finansijski udio Crne Gore biti 206.000,00 eura (200.000,00 eura + 3 odsto podrške Programu tehničke saradnje).

Vlada je usvojila Informaciju o raskidu Ugovora o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima, broj 803-7412/13-7 od 06.03.2017.godine, zaključenog između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA i dala saglasnost da se sporazumno raskine Ugovor. U raspravi je naglašeno da će se neutrošena sredstva, predviđena za sprovođenje ovog Ugovora, preusmjeriti za realizaciju Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Vrsuta“ za potrebe postavljanja radarskog sistema Kontrola letenja Srbije i Crne Gore. Ocijenjeno je da će se na taj način ostvariti značajni benefiti za Ministarstvo odbrane, jer će se prihodi od izdavanja u zakup u iznosu od 22.000,00 eura na mjesečnom nivou koristiti za modernizaciju i razvojne projekte Vojske Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o prodaji stanova kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore radi izmirenja dospjelih obaveza, rješavanja stambenih potreba zaposlenih i unapređenja rada Univerziteta i dala saglasnost na odluke Upravnog odbora Univerziteta o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti.
  
Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice u Podgorici i Odluku o određivanju rukovodica izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana.Takođe, donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Mihinja“ u Podgorici i Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Mihinja“ u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je upoznalo Vladu sa Informacijom o mogućem uticaju izgradnje mini-hidrocentrale i drugih planiranih na prekograničnom vodotoku Crna Gora - Albanija rijeka Cijevna. Vlada je informisana da su resorna ministarstva već pokrenula procedure ka nadležnim organima Republike Albanije kako bi obezbijedili cjelovitu informaciju na osnovu koje bi trebalo da bude procijenjen eventualni uticaj planiranih objekata na tok i vodni potencijal rijeke Cijevne na crnogorskoj strani.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Dragane Čenić, dipl. ing. arhitekture, za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore.
  
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE