Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Godinu za nama je obilježila intenzivna saradnja Ministarstva ekonomije, Vlade CG i privrednika

Godinu za nama je obilježila intenzivna saradnja Ministarstva ekonomije, Vlade CG i privrednika
Datum objave 26.12.2018 15:24 | Autor Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORESLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE
   
Prethodnu godinu je obilježila intenzivna saradnja kako Ministarstva ekonomije tako i Vlade Crne Gore. Radili smo na sistemskim rješenjima i na dnevnoj osnovi pokušavali da riješimo probleme sa kojima se susrijeću privrednici.

Ministarstvo ekonomije je pripremilo Zakon o privrednim društvima koji je u proceduri usaglašavanja sa Evropskom komisijom. Zakonom će biti omogućeno izuzeće Skupšine kada se radi o jednočlanim društvima sa ograničenom odgovornošću a kod višečlanih će se zadržati.

Registracija preduzeća je prebačena iz CRPS u Poresku upravu i ne želimo da vraćamo nazad na centralizaciju. Mi ćemo u narednoj godini unaprijediti elektronske servise u dijelu onoga što se odnosi na registraciju preduzeća a sa druge strane ćemo obučiti ljude iz Poreske uprave kako bi građani ovu uslugu mogli koristiti kako elektronski tako i u gradovima u kojima živite.

Zakon o koncesijam je primjer dobre komunikacije izmedju Vlade, Ministarstva i Privrede gdje se kroz nova rješenja našao odgovor na sve nedostatke iz pethodnog perioda.

Zakon o autorskim i srodnim pravima podrazumijeva strožiju kontrola nad radom autora muzike. Izmjene Zakona se odnose na oblast kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava i usaglašavanje sa direktivom 2014∕26∕Eu o kolektivnom ostvarivanju prava. Usvajanjem navedenih izmjena značajno ćemo unaprijediti transparentnost u radu organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i nadzor nad njihovim radom. Zavod za intelektualnu svojinu (sada kao dio Ministarstva ekonomije) će morati da donese privremenu tarifu i to će svakako uticati na sve ono što je predstavljalo problem a odnosilo se na tarifu po kojoj se moralo plaćati naknada udruženju autora muzike.

Urađen je nacrt Zakona o unutrašnjoh trgovini i njegovo usvajanje se očekuje poslije praznika. U sektoru trgovine koji zaposljava 37 000 ljudi nedelja će se kroz zakonsko rješenje proglasiti neradnom a kroz podzakonske akte će se donijeti rješenja za izuzetke poštujući turističku sezonu i ono što su osnovne životne potrebe gradjana

SIVA EKONOMIJA

Ministarstvo ekonomije doprinosi suzbijanju sive ekonomije kroz donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru u dijelu koji se odnosi na nadzor u objektima koji nisu registrovani za obavljanje poslovne djelatnosti.

Nastojimo da unaprijedimo crnogorsku privredu sa dva aspekta: unapređenjem infrastrukture, kroz projekat sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom u cilju revitalizacije distributivne mreže u koju je planirano da se uloži u naredne tri godine oko 90 miliona eura.

Telekomunikaciona infrastrukura je i te kako napredna. Planiramo donošenje Zakona o upotrebi EK mreža velikih brzina.Tako ćemo omogućiti pojeftinjenje telekomunikacionih usluga.

Ministarstvo ekonomije je podržalo 10 programa podsticaja. Donijeli smo odluku da oko 1 milion 630 hiljada eura bude na raspolaganju crnogorskoj privredi u Ministarstvu ekonomije kao jedan objedinjeni Fond za unapređenje konkurentnosti. Fond će biti stalno otvoren i dostupan 365 dana u godini gdje će ministarstvo osim davanja podsticaja pružati i nefinansijske usluge u smislu izrade biznis planova i pomoći pri apliciranju kao posrednik privredi i svima onima koji su u mogućnosti da im daju finansijska sredstva.

MINISTARSTVO EKONOMIJE