Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 110. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 21.02.2019 17:15 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću


 

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 110. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković donijela Uredbu o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika, kojom se propisuju bliža mjerila za ocjenjivanje, u okviru kriterijuma koji su utvrđeni Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Imajući u vidu da su priroda i opis poslova državnih službenika iz kategorija ekspertsko rukovodnog, ekspertskog i izvršnog kadra različiti u odnosu na poslove namještenika, propisana su i različita mjerila za ocjenjivanje u okviru kriterijuma, kao i mjerila za ocjenjivanje lica iz kategorije visokog rukovodnog kadra i starješine organa uprave. Osim toga, uređeni su način i postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika i način utvrđivanja predloga ocjene rada za državnog službenika koji je raspoređen u drugu organizacionu jedinicu, odnosno državni organ, što ranijim propisom nije bilo uređeno.

Usvojen je Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja konstatovano je da analiza statističkih pokazatelja o saobraćajnim nezgodama ukazuje da je stanje bezbjednosti saobraćaja u 2018. godini znatno poboljšano u odnosu na prethodnu godinu i da se može ocijeniti povoljnim. Navedno je da je tokom 2018. godine smanjen broj smrtno stradalih lica za 23,8 odsto, broj teže povrijeđenih lica je smanjen za 9,5 dosto, a broj lakše povrijeđenih lica za 1,8 odsto. Povodom ove tačke dnevnog reda, Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja, Upravu za saobraćaj i Upravu policije da realizuju sve planirane mjere na implementaciji strateških i drugih planskih dokumenata i propisa i da nastave aktivnosti na obezbjeđivanju finansijskih i drugih preduslova za sprovođenje svih potrebnih mjera prema učesnicima u saobraćaju, tokom 2019. godine.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci, Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci brisan je član koji se odnosio na pravni osnov za donošenje Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja hitne finansijske pomoći za likvidnost banka, čime su se stvorili uslovi za prestanak važenja Pravilnika.

Donijeta je Uredba o visini naknade za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene Programom privremenih objekata, kojom su utvrđene naknade u iznosu od 10,00 eura za pokretne i 50,00 eura za nepokretne privremene objekte.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu. Odlukom je izmijenjena tabela u članu 1 koja se odnosi na područnu jedinicu Pljevlja.

Utvrđen je Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu. Amandman se odnosi na terminološke izmjene u cilju usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu sporazuma o sprovođenju projekta tehničke podrške između Ministarstva finansija Mađarske i Vlade Crne Gore – Kancelarije za evropske integracije, u okviru Intereg V-B Dunavskog transnacionalnog (DTP) za period 2014-2020 i prihvatila tekst Sporazuma. Potpisivanje Sporazuma ima za cilj efikasno i efektivno upravljanje i sprovođenje Programa i unapređenje podrške podnosiocima predloga projekata i korisnicima. Ovim dokumentom se, između ostalog, definiše i alokacija sredstava za period trajanja programa, način izvještavanja, obaveze koje se odnose na kofinansiranje.

Usvojena je i Informacija o izmjenama i dopunama Finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije koje se odnose na „IPA Jadranski program prekogranične saradnje“ u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013 s Predlogom izmjena i dopuna Finansijskog sporazuma. Izmjene se odnose na preciznije predstavljanja informacija i nijesu suštinskog karaktera. 

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014-2018, za 2019. godinu, i usvojila Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za 2018. godinu. Tokom prošle godine nastavljeno je unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije. Pored ostalog, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, uspješno je implementiran novi Zakon o strancima, unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca azila, kao i aktivnosti i kapaciteti Granične policije u vršenju granične kontrole. Takođe, unaprijeđena je prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala, sprovedene su aktivnosti na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim državama, te aktivnosti na implementaciji zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.

Implementacija Akcionog plana je ocijenjena vrlo značajnom za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, te za usklađivanje sa zahtjevima Šengena, kao ključnim izazovima u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori 2017-2020, za 2018. godinu, pri čemu je naglašeno da je postignuto gotovo stoprocentno ostvarenje planiranih mjera i djelotvorno sprovođenje politike kontrole migracionih kretanja. U Izvještaju se navodi da su najznačajnije aktivnosti iz oblasti migracija u Crnoj Gori u prethodnom periodu donošenje novog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i Zakona o strancima. Standardi Evropske unije iz oblasti migracija su u najvećoj mjeri transponovani u oba zakona, a njihovom implementacijom doći će do osjetnih promjena u pogledu kvaliteta i efikasnosti ovog sistema.

Vlada je usvojila XV izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015 - 2018. godine i Akcionog plana 2017 – 2018, za izvještajni period jul - decembar 2018. godine.

Usvojena je Informacija o predlogu Memoranduma o razumijevanju između Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help Hilfe zur Selbsthilfe“ i prihvaćen tekst Memoranduma. Realizacijom projektnih komponenti definisanih Memorandumom doprinosi se širenju radnih aktivnosti zatvorenika u okviru zatvorskog sistema, kao i njihova uspješna rehabilitacija i reintegracija kroz radno - okupacionu terapiju. Definisano je i učešće države u iznosu od 15.000 eura, koje je već obezbijeđeno, i donacija u istom iznosu, odobrena od strane njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, preko Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu.

Vlada je usvojila Informaciju o izmjeni Ugovora o prosljeđivanju kreditnih i grant sredstava za potrebe realizacije projekta „Sakupljanje i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici“ finansiranog iz kreditnog aranžmana zaključenog, 22. septembra 2017. godine, između Njemačke banke za razvoj (KfW) i Vlade Crne Gore, u iznosu od 35 miliona eura. Prihvaćen je izmijenjeni tekst Ugovora kojim je Glavnom gradu ostavljen rok od šezdeset dana, kako bi imao vremena da sprovede neophodne procedure i ispuni ugovornu obavezu prema Državi.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE