Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada usvojila tri Akciona plana iz oblasti zdravstva

Vlada usvojila tri Akciona plana iz oblasti zdravstva
Datum objave 21.03.2019 16:04 | Autor Ministarstvo zdravlja | Izvor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila tri Akciona plana iz oblasti zdravstva: Akcioni plan za sprovođenje Strategije  za sprečavanje zloupotrebe droga za 2019-2020 godinu, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za period 2019-2020 godine, kao i  Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike, takođe za navedeni period.

Zloupotreba droga i brojne ozbiljne posljedice koje ona uzrokuje, predstavljaju  stalni izazov za sva društva i države, i zahtijevaju multisektorski kontinuirani odgovor zajednice u cjelini, u kojem doprinos moraju dati pojedinci, porodica, lokalna zajednica, vladine institucije, civilni sektor, međunarodne organizacije i ostali.

Akcioni plan za  2019-2020 godinu u ovoj oblasti definiše različite aktivnosti u cilju usmjeravanja odgovornih aktera ka glavnim sferama intervencija, a odnose se na oblasti sprovođenja zakona, carine, policije, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, obrazovanja i vaspitanja, kao i međunarodnu saradnju.


Cilj svih aktivnosti koje će se sprovoditi u kontinuitetu je smanjenje štetnih posljedica zloupotrebe droga na pojedinca i na društvo u cjelini, na način što će se:

- primjenjivati preventivni programi, posebno, u lokalnoj zajednici i u školskoj populaciji;

- osnažiti uloga zdravstvenog sistema u vezi sa ranim intervencijama i tretmanom komorbiditeta povezanih sa zavisnošću;

- poboljšati nacionalni sistem praćenja i nadzora i osigurati djelotvorna razmjena i primjena informacija.

Ova oblast će se na poseban način urediti donošenjem vodiča i smjernica iz svih segmenata koji se odnose na bolesti zavisnosti od liječenja, tretmana, rehabilitacije, resocijalizacije, tretmana u zatvoru, kao i problematiku žena zavisnica.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period  2019-2020. godine predstavlja operacionalizaciju strateških ciljeva, a odnosiće se na:

-          Jačanje odgovora i uloge zdravstvenog sistema;

-          Smanjenje dostupnosti alkohola;

-          Podizanje svijesti i posvećenosti problemu i preuzimanje obaveza

-          Jačanje aktivnosti u zajednici i u radnoj sredini

-          Kontrolu reklamiranja  alkoholnih pića

-          Definisanje i sprovođenje djelotvorne politike u oblasti vožnje pod uticajem alkohola

-          Smanjenje negativnih posljedica konzumacije alkohola i opijanja

-          Smanjenje javno-zdravstvenog uticaja nelegalnog i neregistrovanog alkohola

-          Obavezno praćenje i redovan nadzor.

Implementacija ovog strateškog dokumenta i postignuti uticaj u smanjenju štete povezane sa upotrebom alkohola biće efikasniji ukoliko se uspostave i sprovedu dodatni mehanizmi monitoringa i evaluacije, a dosadašnja dobra praksa obavezuje nas  da  nastavimo sa sprovođenjem aktivnosti u cilju smanjenja  posljedica štetnog konzumiranja alkohol.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori za period 2019 – 2020. godina. Dokument je baziran na principima međunarodnih politika na temu antibiotika, a u skladu sa Strategijom i Strateškim akcionim planom Svjetske zdravstvene organizacije  za rezistenciju na antibiotike za Evropu, a dio je Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period 2017-2021. godine.

Ovaj akcioni plan sastavljen je od niza ciljeva koji se odnose na promociju i prevenciju, unapređenje službi, unapređenje kvalitetnih informacija na kojima se zasniva planiranje u ovoj oblasti, kroz informacione sisteme i sprovođenje istraživanja, kako bi se zaustavilo širenje rezistencije bakterija na antibiotike u humanoj i veterinarskoj medicini u Crnoj Gori.

Cilj je da se realizacijom planiranih aktivnosti postigne racionalizacija potrošnje antibiotika, a samim tim i kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike. Aktivnosti koje će se sprovoditi su:

-               Praćenje potrošnje antibiotika i rezistencije bakterija na antibiotike

-               Edukacija opšte populacije o štetnosti prekomjerne upotrebe antibiotika u veterini;

-               Edukacija zdravstvenih i veterinarskih radnika o racionalnoj upotrebi antibiotika

-               Izrada nacionalnih vodiča i stručnih uputstava za racionalnu primjenu antibiotika i antibiotika u veterini.

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, potrošnja antibiotika u Crnoj Gori bilježi određen pad na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali je i dalje visok stepen potrošnje antibiotika u bolničkom sektoru.

Implementacija smjernica za antimikrobnu profilaksu u hirurgiji, uslovilo je smanjenje potrošnje rezervnih antibiotika u Kliničkom centru Crne Gore. U periodu od septembra 2016. do septembra 2018.godine smanjena je potrošnja rezervnih antibiotika za oko 30%.  Ovakav način mogao bi biti i dobar  primjer na nivou opštih i specijalnih bolnica te se u novom Akcionom planu set aktivnosti za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike odnosi i na sve ostale kao zdravstvene tako i veterinarske ustanove.

Realizacija aktivnosti u prethodnom periodu doveli su do pada potrošnje antibiotika za 3,8%. s obzirom da je ona i dalje značajno veća nego u državama Evropske Unije, Ministarstvo zdravlja će, realizacijom mjera iz ovog Akcionog plana, nastojati da dodatno smanji potrošnju antibiotika, a samim tim i širenje rezistencije bakterija na antibiotike.

Ministarstvo zdravlja