Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Održana jedanaesta sjednica Savjeta za reformu javne uprave

Održana jedanaesta sjednica Savjeta za reformu javne uprave
Datum objave 15.05.2019 16:50 | Autor MJU

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin, predsjedavao je danas jedanaestom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Na današnjoj sjednici razmatrana su ključna dokumenta za praćenje reformskog procesa u oblasti javne uprave – Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020. za 2018. godinu i Izvještaj o sprovođenju Programa upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za 2018. godinu. 

Savjet je konstatovao da je u procesu reforme javne uprave ostvaren napredak u ključnim ciljevima. Ocjenjeno da je i u narednom periodu potrebno intenzivirati dinamiku sprovođenja planiranih aktivnosti, sa akcentom na najvažnije aktivnosti procesa - nastavak procesa optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom javnih usluga koje pruža administracija, te unapređenje kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima. 

Kada je riječ o Programu upravljanja javnim finansijama, ocijenjeno je da je ostvaren  pozitivan napredak. U tom smislu, navedeno je da je realizovano 47% planiranih aktivnosti, te da je implementacija određenih aktivnosti bila dominantno uslovljena realizacijom projekata sufinansiranih iz EU fondova. 

Savjet je posebnu pažnju usmjerio na nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz oba izvještaja, kao i na razloge za takav status realizacije i, s tim u vezi, diskutovao o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju njihove uspješne realizacije. 

Na sjednici je razmotrena Informacija o radu Međuresorskog operativnog tima za koordinaciju u implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Startegije reforme javne uprave za 2018. godinu. Konstatovano je da su aktivnosti ovog Tima doprinijele ostvarivanju postignutih rezultata.

Savjet je upoznat i sa aktivnostima o predstojećem procesu izrade evaluacije Startegije reforme javne uprave. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE