Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period od od 1. jula 2017. do 31. decembra 2018. godine

Vlada usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period od od 1. jula 2017. do 31. decembra 2018. godine
Datum objave 04.07.2019 15:35 | Autor MJU

Ispis Štampaj stranicu


Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima za period od 1. jula 2017. do 31. decembra 2018. godine.

"Priprema Izvještaja o postupanju u upravnim stvarima za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. godine je obaveza planirana Programom rada Ministarstva javne uprave i riječ je o prvom izvještaju koji je urađen nakon donošenja novog Zakona o upravnom postupku“, kazala je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu, Danijela Nedeljković-Vukčević na Konferenciji za medije održanoj nakon 128. sjednice Vlade.

Ona je kazala da je analitičkim sagledavanjem dobijenih podataka od svih javnopravnih organa, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou ukazujemo da upravno rješavanje u naznačenom periodu karakteriše to da je efikasnost rješavanja u prvostepenom postupku na visokom nivou, te je procenat neriješenih predmeta kod organa na centralnom nivou 6,75%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 3,98%).

„Takođe u prvostepenom postupku, blagovremenost rješavanja upravnih predmeta je na visokom nivou, te je procenat predmeta riješenih u roku kod organa na centralnom nivou je 98%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 91%“, istakla je Nedeljković-Vukčević.

Ona je istakla da je u prvostepenom postupku kod javnopravnih organa, evidentan mali broj izjavljenih žalbi u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta u periodu izvještavanja što ukazuje da su stranke gotovo u potpunosti zadovoljne odlukama organa, što potvrđuju podaci da je procenat izjavljenih žalbi na centralnom nivou 0,96%, dok je na lokalnom nivou taj procenat 0,64%.

„Visok je procenat žalbi riješenih u zakonskom roku na centralnom nivou 94%, dok je kod organa lokalne samouprave procenat žalbi riješenih u zakonskom roku na relativno visokom nivou 72%, kazala je Nedeljković-Vukčević.

„U postupcima po tužbama pred Upravnim sudom Crne Gore, rad drugostepenih organa je ocijenjen kao zadovoljavajući , te u odnosu na ukupan broj odluka Upravnog suda Crne Gore procenat odbijenih tužbi kod organa na centralnom nivou je 72%, dok je taj procenat kod organa na lokalnom nivou 66%“, zaključila je Nedeljković-Vukčević. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

FOTO: https://flic.kr/s/aHsmEMaURr