Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Usvojen Predlog Koncesionog akta i Ugovora o koncesiji za Aerodrome Crne Gore

Usvojen Predlog Koncesionog akta i Ugovora o koncesiji za Aerodrome Crne Gore
Datum objave 25.07.2019 15:07 | Autor MSP | Izvor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Predlog Koncesionog akta i Ugovora o koncesiji za Aerodrome Crne Gore.

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković je na pres konferenciji nakon sjednice saopštio da je Ministartsvo u skladu sa Zakonom o koncesijama pripremilo Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje aerodroma Tivat i Podgorica konkurentski izabranom najboljem ponuđaču (Koncesionar) koji će osnovati i registrovati pravno lice, sa sjedištem u Crnoj Gori, za obavljanje koncesione djelatnosti.

Ministar Nurković je istakao da je namjera da se kroz davanje koncesije obezbijedi neophodna valorizacija Aerodroma na dugoročno održiv način koji će biti u interesu države i njenog daljeg ekonomskog razvoja.

Kako bi se uz korišćenje najboljih međunarodnih praksi uradila procjena, struktuirala koncesija i objavio tender, Ministarstvo je angažovalo Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC).

Predmet koncesije je izgradnja, rekonstrukcija, modernizacija, održavanje i korišćenje Aerodroma.

U vrijeme izrade ovog Koncesionog akta, u potpunosti su riješeni imovinsko pravni odnosi na koncesionom području na lokaciji Međunarodnog aerodroma Podgorica.

Naime, lokacija Međunarodnog aerodroma Podgorica, uključujući postojeći prostor aerodroma i zonu predviđenu za proširenje u skladu sa Master planom razvoja aerodroma do 2030. godine, obuhvata ukupnu površinu od 2.515.798m2. Država Crna Gora je upisana kao vlasnik zemljišta na lokaciji, dok je JP Aerodrom Crne Gore ima upisano pravo upravljanja lokacijom.

U okviru prve faze realizacije na lokaciji međunarodnog aerodrome Tivat obuhvaćeno je 225 katastarskih parcela iz 2 lista nepokretnosti, sve u okviru KO Mrčevac, ukupne površine 846,596m2.

Faza II realizacije obuhvata nepokretnosti iz KO Mrčevac I KO Đuraševići, i to ukupno 216 katastarskih parcela ukupne površine 560.126m2.

Faza III obuhvata nepokretnosti iz KO Đuraševići ukupne površine 173.892m2.

U vrijeme izrade ovog Koncesionog akta, u potpunosti su riješeni imovinsko-pravni odnosi na koncesionom području planiranom za realizaciju Faze I koncesije Međunarodnog Aerodroma Tivat.

Koncedent će se obavezati da će steći vlasništvo nad svim lokacijama predviđenim za II I III fazu realizacije (putem eksproprijacije, akvizicije, ili drugim mehanizmima raspoloživim u skladu sa crnogorskim pravom).

U skladu sa članom 38 Zakona o koncesijama, Ministarstvo će sprovesti dvostepeni postupak i u tu svrhu će formirati Tendersku komisiju sa zadatkom sprovođenja tenderskog postupka za dodjelu koncesije.

Dvostepeni postupak obuhvata Fazu I: Javni oglas za pretkvalifikaciju, i Fazu II: Poziv za dostavljanje ponuda.

Koncesionar će biti dužan da ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, finansijske sposobnosti i ostale reference.

Očekivani obim investicije je najmanje 80 miliona eura tokom prve investicione faze (prve 3 godine), a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanje koncesije.

Dinamika realizacije investicionog programa podijeljena je u tri faze: 

Prva faza realizacije – prve 3 godine trajanja Ugovora o koncesiji 

Druga faza  realizacije – 4. i 5. godina trajanja Ugovora o koncesiji   

Treća faza realizacije – od šeste do tridesete godine trajanja Ugovora o koncesiji

Ministar Nurković je naglasio da “Obaveze Koncesionara će biti zasnovane na učinku, što znači da će Ugovor o Koncesiji definisati minimum standarda usluga koji Koncesionar mora da ispuni, i investicije će biti implementirane od strane Koncesionara na način i kada to bude potrebno u oblasti održavanja i širenja kapaciteta zbog porasta saobraćaja”.

U kontekstu obima pružanja koncesione usluge, važno je istaći da Crna Gora mora dodatno unaprijediti svoju dostupnost uvođenjem većeg broja direktnih i čarter linija sa poželjnih tržišta koje pokrivaju Crnu Goru, pogotovo u periodu van glavne turističke sezone, ali i kroz konkurentne cijene avio karata, posebno cijene aerodromskih usluga, što će se očekivati od Koncesionara.

Sva nepokretna i pokretna imovina neophodna za održavanje Aerodroma u funkciji, će biti prenijeta na Vladu Crne Gore nakon isteka koncesije, uključujući i zaposlene.

Resorni minister je istakao da će Koncesionar imati obavezu da trenutno zaposlenima u Aerodromima Crne Gore AD ponudi ugovor o radu pod uslovima koji su definisani u Kolektivnom ugovoru akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Crne Gore“.

VIDEO: https://youtu.be/jUQtAzo26BY


Ministarstvo saobraćaja i pomorstva