Uprava za katastar i državnu imovinu

Uprava za katastar i državnu imovinu

Aktuelnosti

Kontakt

Uprava za katastar i državnu imovinu

Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1, 81000 Podgorica, Crna Gora

PJ Podgorica

Telefon:020/444-500