Kapitalne investicije

Direktorat za kapitalne investicije

Vrše se poslovi koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera koje se odnose na koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji strateških i programskih dokumenata, projektnih ideja i opisa projekata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju iz EU fondova.

Vijesti

Radni sastanak: Ibrahimovic - Songul
17.05.2022.
Ministarstvo kapitalnih investicija
22.03.2022.

IPA Tenderi