Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Slobodan pristup informacijama
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Informacije kojima je po zahtjevu za slobodan pristup informacijama pristup odobren za 2021. godinu

Informacije kojima je po zahtjevu za slobodan pristup informacijama pristup odobren za 2021. godinu

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekonomskog razvoja Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Javni registri i javne evidencije

Javni registri i javne evidencije

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Spisak službenih vozila Ministarstva ekonomskog razvoja

Spisak službenih vozima Ministarstva ekonomskog razvoja

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Podaci o zaradama javnih funkcionera za mjesec jun 2021. god

Spisak zadara funkcionera Ministarstva ekonomskog razvoja za mjesec jun 2021. godine

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Spisak državnih službenika i namještenika

Spisak državnih službenika i namještenika

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja Podaci o zaradama javnih funkcionera Ministarstva ekonomskog razvoja

Podaci o zaradama javnih funkcionera Ministarstva ekonomskog razvoja

Generički članak
Ministarstvo ekonomskog razvoja SPI/informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

U skladu sa čl.12 stav 1 tačka 11 Zakona o slobodnom pristupu informacijama dužni smo na internet stranici objavljivati informacije kojima je po zahtjevu pris

Generički članak
1 2