Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Logo Ministarstva pravde MPA 2022
Ministarstvo pravde Spisak sudskih vjestaka i pravnih lica Jun 2022

Spisak sudskih vjestaka i pravnih lica Jun 2022

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde POZIV ZA PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde objavljujePOZIVZA PONOVNO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKAKa

Javni poziv
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST EKONOMSKO-FINANSIJSKE STRUKE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde Spisak sudskih vjestaka i pravnih lica April 2022

Spisak sudskih vjestaka i pravnih lica - April 2022

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU TERMINA USMENOG DIJELA PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA KANDIDATE ZA VJEŠTAKE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST PSIHOLOGIJE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST EKONOMSKO-FINANSIJSKE STRUKE

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17)

Vijesti/Najave
1 2 3