Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS „Sport – jer brinem o sebi“

MPNKS raspisuje Javni konkurs "Sport-jer brinem o sebi" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2021. godini.

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS " Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO, MPNKS objavljuje Javni konkurs "Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Ispravka Javnog konkursa " Darovit sam - podržite me"

Ispravka javnog konkursa MPNKS, za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti - podrška darovitim učenicima.

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni konkurs za NVO „Kultura za sve“

Na osnovu člana 32 v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodje

Konkurs
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2021. godini

Javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2021. godini

Vijesti/Najave
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS „NAUKA I PRIVREDA-PUTEVI SARADNJE”

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija MPNKS objavljuje Javni konkurs "Nauka i privreda-putevi saradnje".

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta JAVNI KONKURS „ PROMOCIJA NAUKE U DRUŠTVU“

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija MPNKS objavljuje Javni konkurs "Promocija nauke u društvu".

Konkurs
Konkurs
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Javni konkurs „Darovit/a sam - podržite me“

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija MPNKS objavljuje Javni konkurs "Darovit/a sam - podržite me“

Konkurs
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Ispravku javnog konkursa od 23.11.2021. godine možete pronaći na dnu teksta.Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/

Vijesti/Najave
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u 2021. godini

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javno

Konkurs
1 2