Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju
Kancelarija za evropske integracije Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanj

Vijesti/Najave
1