Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo zdravlja BROJEVI TELEFONA NA KOJE SE MOGU ZAKAZATI VAKCINACIJE U DOMAĆINSTVIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

BROJEVI TELEFONA NA KOJE SE MOGU ZAKAZATI VAKCINACIJE U DOMAĆINSTVIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMAKontakt brojevi za prijavljivanje:ANDRIJEVICA - 068 384 864BAR - 0

Instrukcije
1