Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Rang lista bodovanih projekata NVO-a po Javnom konkursu za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU

Rang lista bodovanih projekata NVO-a po Javnom konkursu za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.

Konkurs
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta strategije upravljanja hemikalijama 2023-2026

Javni poziv za predlaganje NVO za upravljanja hemikalijama 2023-2026

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Listu predstavnika NVO-a koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata...

Listu predstavnika NVO-a koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Predloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima...

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javna rasparava o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore

Javna rasparava o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti mitigacije klimatskih promjena u okviru projekta CBIT

Ponovljena objava za javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti mitigacije

Oglas za posao
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Lista kandidata NVO - Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena

Lista kandidata NVO - Predlog zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena

Vijesti/Najave
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Javni poziv
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti adaptacije na klimatske promjene

Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti adaptacije na klimatske promjene u okviru projekta CBIT

Oglas za posao
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti klimatskog finansiranja

Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti klimatskog finansiranja u okviru projekta CBIT

Oglas za posao
1 2 3 4 5 6 7