Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge dnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju koju pruža JU Dječji dom "Mladost" Bijela

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge personalna asistencija

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Rješenje o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o privremenom finansiranju za mart 2021. godine

Rješenje o privremenom finansiranju za mart 2021. godine

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za februar 2021. godine

Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za februar 2021.g....pdf

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za februar 2021.godine

Rjesenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za februar 2021. ....pdf

Generički članak
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za februar 2021. godine

Rjesenje o izmjeni rjesenja o privremenom finansiranju za februar 2021. ....pdf

Vijesti/Najave
1