Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE ZA DIGITALIZACIJU OBRAZOVNOG SISTEMA ZA PERIOD 2022-2027. GODINE

Vrijeme trajanja javne rasprave: 12.10. – 01.11.2021. godine (20 dana)Način sprovođenja javne rasprave:Postavljanje Nacrta strategije za digitalizaciju obrazo

Vijesti/Najave
1