Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Rang lista bodovanih projekata NVO-a po Javnom konkursu za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU

Rang lista bodovanih projekata NVO-a po Javnom konkursu za finansiranje projekata u vezi postizanja ciljeva za reciklažu na putu ka EU

Vijesti/Najave
1