Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ograničena cijena peleta
Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Ograničena cijena peleta

Vlada Crne Gore usvojila je odluku kojom se ograničava prodajna cijena peleta na maksimalno 269 eura po toni kod proizvođača i 320 eura u trgovini na malo.

Vijesti/Najave
1