Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa pete sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa pete sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 29.12.2020 21:00 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je danas, na petoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama s Programom za održavanje javne rasprave. U diskusiji je naglašeno da je Nacrtom zakona predviđeno sveobuhvatno uređenje tržišta igara na sreću i definisani su novi oblici igara na sreću, kreiranjem trajnih i održivih rješenja, u skladu sa najboljom evropskom praksom. Biće omogućen potpuniji i kvalitetniji on line nadzor priređivača igara na sreću, što će dovesti do stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za razvoj tržišta i povećanje prihoda od ove djelatnosti. Efikasnijim sprečavanjem i sankcionisanjem zloupotreba na tržištu i oštrijim kaznenim odredbama za nelegalno priređivanje igara na sreću biće poboljšana finansijska disciplina i omogućena bolja zaštita interesa legalnih priređivača. Pored ostalog, uvodi se koncept društvene odgovornosti, te obezbjeđuju bolji uslovi za kontrolu poslovanja priređivača igara na sreću, što će doprinijeti smanjenju sive zone u oblasti igara na sreću i uvećanje budžetskih prihoda po ovom osnovu. Istaknuto je da će novo zakonsko rješenje obezbijediti društvenu zaštitu igrača i njihovih porodica. Zaključeno je da javna rasprava traje 60 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Donijeta je Uredba o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase, kojom se stvaraju uslovi za očitavanje fiskalnih memorija poreskih registar kasa i prelazak na novi sistem fiskalizacije on line u realnom vremenu.

Vlada je donijela Odluku o Godišnjem planu zvanične statistike za 2021. godinu. Godišnjim planom se definiše okvir proizvodnje aktivnosti zvanične statistike na godišnjem nivou, koji obezbjeđuje praćenje mjerenja rezultata aktivnosti o ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i pojavama iz oblasti radne i životne sredine Crne Gore. Planirana je realizacija 211 statističkih aktivnosti, od čega će 163 aktivnosti (ili 77,2 odsto) realizovati Uprava za statistiku, kao glavni nosilac i diseminator statističkih podataka, dok će 47 (ili 22,3 odsto) planiranih aktivnosti realizovati drugi proizvođači zvanične statistike. Jedna ( ili 0,5 odsto) aktivnost će se realizovati saradnjom Ministarstva finansija i Uprave za statistiku.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore. Izmjenama je, na zahtjev Vijeća Biotehničkog fakulteta, proširena rang-lista za upis na master akademske studije, studijski program Bezbjednost hrane za pet studenata, kao i rang-lista za upis na master primijenjene studije, studijski program Rasadničarstvo, za jednog studenta. Takođe, na zahtjev Vijeća Filozofskog fakulteta proširena je za 14 studenata rang-lista za upis na master akademske studije, studijski program Psihologija.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta auto-puta Bar-Boljare. U raspravi je naglašeno da je analizom svih podataka utvrđeno da ukupan stepen završenosti radova i na čitavoj trasi iznosi oko 92 odsto.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Eni Montenegro BV, Holandija i Novatek Montenegro BV, Holandija za produžnje prvog perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10. Ocijenivši zahtjev opravdanim, Vlada je odobrila produženje prvog Perioda istraživanja i Faze istraživanja iz Ugovora za period od šest mjeseci.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more “, broj01- 956/1 od 30. aprila 2013. godine. Tim povodom, Vlada je zaključila da se raskida Ugovor o koncesiji, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara - AD „Račica“ – Tivat.

Usvojena je Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Direkciji za zaštitu tajnih podataka. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka kojim su poslovi koji su se obavljali u Direkciji za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS/NCIRT) prešli u nadležnost Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vlada je dala saglasnost da se informatička i kancelarijska oprema, koja se vodi u knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, ustupi na trajno korišćenje Direkciji za zaštitu tajnih podataka.

Vlada je usvojila Informaciju o preusmjerenju ostvarenih ušteda. Tim povodom Vlada je donijela zaključke kojima se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadužuje da, radi obezbjeđenja nedostajućih sredstava za izmirenje prispjelih obaveza kod pojedinih potrošačkih jedinica, preusmjeri određene iznose sa potrošačkih jedinica koje su ostvarile uštede u okviru raspoloživih sredstava.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Država o saradnji u oblasti korišćenja informacija o putnicima. Vlada je prihvatila tekst Memoranduma čijim potpisivanjem dvije strane namjeravaju da, na osnovu postojećih uspješnih mehanizama korišćenja informacija o putnicima za identifikovanje potencijalnih rizika po bezbjednost, uspostave okvir za saradnju u oblasti procjene i pregleda informacija o putnicima i izrade procjena rizika. Svrha ovog Memoranduma je osiguravanje bezbjednosti i zaštita života i sigurnosti javnosti. U tom cilju, strane potpisnice namjeravaju da rade na sprečavanju, otkrivanju, istrazi i krivičnom gonjenju terorizma i kriminala transnacionalne prirode, na način koji je u skladu sa Sporazumom o evidencijama podataka o putnicima između SAD i EU, u mjeri u kojoj je to primjenljivo.

Shodno strukturi Vlade koja je uspostavljena novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Vlada je usvojila Informaciju o promjeni sastava Nadzornog komiteta Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2017-2021. godina i izradi novog Integrisanog programa saradnje za period 2022-2026.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Krkori u cilju izgradnje male hidroelektrane “Krkori” na dijelu gradskog vodovoda „Krkori”. Tim povodom, Vlada je prihvatila Aneks br. 2 Ugovora kojim se propisuje obaveza koncesionara da najkasnije četiri mjeseca od dana zaključenja aneksa, završi radove iz II Faze iz Ugovora. Takođe, aneksom je predviđeno da neispunjavanje obaveze koncesionara u predviđenom roku ima za posledicu raskid ugovora.

Vlada je usvojila Informaciju o predlozima za raskid ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Raštak, Ljeviška i Reževića rijeka. Zaključivši da su se, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza koncesionara, stekli uslovi za raskid ugovorā o izgradnji malih hidroelektrana na tim vodotocima, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da preduzme potrebne aktivnosti i sprovede procedure u tom pravcu.

Usvojena je i Informacija o predlozima za rješavanje statusa ugovora o koncesiji kojima je predviđena izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima Đuričkoj rijeci sa pritokama, Komarači, Murinskoj, Bistrici i Bukovici. Tim povodom, Vlada je zaključila da su se stekli uslovi za raskid ugovorā o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Đurička rijeka sa pritokama, Bistrica i Bukovica. Koncesionarima za izgradnju malih hidroelektrana na vodotocima Komarača i Murinska rijeka Vlada je odredila primjeren rok za izvršenje ugovornih obaveza, a u slučaju neizvršenja bilo koje od obaveza biće pokrenuta procedura raskida ugovorā o koncesiji.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o realizaciji Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016.-2020. godine. Najznačajnijim rezultatom u izvještajnom perodu ocijenjeno je to što se konstantno i značajno smanjuje broj crnogorskih državljana koji traže azil u državama članicama EU, tako da je EU zabilježila pozitivan trend smanjenja broja zahtjeva za azil od strane crnogorskih državljana: u 2015. godini ih je bilo oko 4.000, u 2016. oko 1.500, u 2017. oko 500, dok ih je u 2018. godini bilo 375, što znači da je ovaj broj opao u odnosu na 2015. godinu za oko 90 odsto. Sve ovo je rezultiralo da se smanji i broj zahtjeva za readmisiju, tako da je u 2016. godini zaprimljen zahtjev za readmisiju za 965 lica, u 2017. godini za 756 lica, u 2018. godini za 619 lica, u 2019. godini za 392 lica, dok je 2020. godini (01.01.-01.10.) zaprimljen zahtjev za readmisiju za 278 lica, što znači da je ovaj broj opao u odnosu na 2016. godinu za oko 70 odsto.

Odobren je Prijedlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je, između ostalog, donijela Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika, devet članova i sekretarke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Za zamjenika predsjednika Savjeta imenovan je Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, dosadašnji član ovog savjeta. Za članove Savjeta imenovani su:
Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje, predstavnik Zajednice opština Crne Gore,
Vlastimir Golubović, predsjednik Privredne komore Crne Gore,
Predrag Mitrović, predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore,
Duško Zarubica, generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore,
Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore,
Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika,
Željko Savović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju politiku,
Nikola Kandić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore.
Za sekretarku Savjeta imenovana je Jelena Globarević, samostalna savjetnica u Agenciji za investicije Crne Gore.

Vlada je razriješila ranijeg predsjednika i članove Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, i donijela rješenje o imenovanju Boža Milonjića, generalnog sekretara Vlade, za predsjednika Komisije, kao i o imenovanju Nikole Kandića, Željka Savovića, Aleksandra Novovića i Žane Praščević Milačić za članove. 

Vasilije Lalošević određen je za vršioca dužnosti direktora Uprave za mlade i sport.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

FOTO I VIDEO: https://flic.kr/s/aHsmTfN6Xj