Pažnja: Ova stranica je u pripremi.
anb

ANB glavna strana

Aktuelnosti

30.01.2023.
GENERALNI INSPEKTOR Unutrašnju kontrolu rada Agencije vrši generalni inspektor. Generalnog inspektora postavlja i razrješava Vlada. Generalni inspektor podn
30.01.2023.
Agencija prikuplja, evidentira, analizira, procjenjuje, koristi, razmjenjuje, čuva i štiti podatke: 1. O djelatnostima usmjerenim protiv nezavisnosti, suver
30.01.2023.
Cjelovito sagledavanje istorijata bezbjednosno-obavještajnih službi u Crnoj Gori se samo djelimično može pratiti kroz institucionalizovane oblike rada u sadaš

Korisni linkovi

Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost

Boris Milić

v.d. direktor Agencije

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Prethodni direktori

Savo Kentera

V.d. direktor ANB-a u periodu od 05.05.2022. do 07.10.2022.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Dejan Vukšić

V.d. direktor ANB-a u periodu od 2020. do 2022.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Dejan Peruničić

Direktor ANB-a u periodu od 2015. do 2020.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Boro Vučinić

Direktor ANB-a u periodu od 2012. do 2014.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Vladan Joković

Direktor ANB-a u periodu od 2010. do 2012.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Duško Marković

Direktor ANB-a u periodu od 2005. do 2010.

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Kontakt

Agencija za nacionalnu bezbjednost

Bul. Revolucije br.1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kabinet direktora

Telefon:+382 20 402 705+382 20 402 853