35. sjednica Vlade Crne Gore - 26.08.2021. godine

Objavljeno: 26.08.2021. 14:51 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 35. sjednici održanoj 26. avgusta 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o dopunama Uredbe o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata. U skladu sa izmjenom Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, dopunom Uredbe utvrđena je profesionalna odgovornost i za rukovodioca izrade planskog dokumenta. Utvrđeno je i da minimalna suma osiguranja koju rukovodilac obezbjeđuje iznosi najmanje 10 odsto od iznosa utvrđenog ugovorom o izradi planskog dokumenta. Naglašeno je da se novim rješenjem obezbjeđuje kvalitetano institucionalno uređenje pitanja izrade planskog dokumenta, čime će se otkloniti dosadašnji problemi vezani za odgovornost za štetu i osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Donijeta je Odluka o upućivanju policijskog predstavnika na rad u sjedište Evropske policijske kancelarije (EUROPOL). Policijski službenik u svojstvu policijskog oficira za vezu upućuje se na rad u sjedište EUROPOL-a radi ostvarivanja policijske saradnje na operativnom nivou sa međunarodnim organizacijama ili policijskim i drugim organizacijama strane države, u skladu sa Sporazumom o operativnoj strateškoj saradnji Crne Gore i Evropske policijske kancelarije (EUROPOL).

Vlada je usvojila Informaciju o stanju požara u Crnoj Gori. U Informaciji je istaknuto da je požarnu sezona 2021. dočekana spremno jer se odgovorno pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti, kao i pripremi svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja su dovedena u funkcionalno stanje. Ocijenjeno je da su opštinske službe zaštite, Direktorat za zaštitu i spašavanje i drugi subjekti sistema ispoljili krajnje profesionalan odnos i svojim djelovanjem do sada uspijevaju da drže stanje požara pod kontrolom. Zahvaljujući tome nije izgubljen ni jedan ljudski život, nije izgorio niti jedan stambeni objekat, a najveći dio izgorjelih površina čine nisko rastinje i trava, dok je samo manji dio šuma. Takođe, u ovom trenutku nemamo niti jedan aktivan požar u zaštićenim područjima nacionalnih parkova.

Planirano je da, ukoliko dođe do eskalacije požara većih razmjera, Operativni štab za zaštitu i spašavanje bude u stalnom zasijedanju i angažuje jedan broj vozila i vatrogasaca-spasilaca iz opština koje u tom trenutku imaju manji požarni rizik, a koji bi bili stacionirani u ugroženim opštinama koje imaju odgovarajuće smještajne kapacitete, što je i do sada u nekoliko navrata bio slučaj, kako bi se podigao nivo efikasnosti i brzine reagovanja, te omogućila zamjenjivost vatrogasaca-spasilaca na terenu.

Konstatovano je da u ovom trenutku nema potrebe za angažovanjem međunarodne pomoć po osnovu sporazuma o bilateralnoj saradnji sa susjednim državama ili putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Evropske unije i NATO-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da prati situaciju na terenu i, ukoliko bude neophodno, odmah informiše Vladu o potrebi slanja zahtjeva za pomoć drugim državama i organizacijama.

Usvojena je Informacija o implementaciji Projekta „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. U Informaciji se navodi da je glavni cilj projekta izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori. Njegova ukupna vrijednost je 16.200.000,00 eura od čega će se sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB-a) finansirati iznos od 15.000.000,00 eura i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) 1.200.000,00 eura. Imajući u vidu da se radi o projektu planiranom strateškim dokumentima i Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava), Vlada je donijela više konkretnih zaključaka kojima se stvaraju pravno-administrativni uslovi za njegovu realizaciju.

Vlada je usvojila Polugodišnji izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period 01. januara - 30. juna 2021. godine. U Izvještaju se, pored ostalog, navodi da je Komisija u prvoj polovini 2021. godine imala u radu ukupno 124 predmeta, od čega su svi primljeni u toku navedenog izvještajnog perioda (116 žalbi i 8 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore), od kojih je riješila 104 predmeta (86,30 odsto), dok je ostalo neriješeno 17 predmeta (13,70 odsto) koji su primljeni krajem izvještajnog perioda, odnosono u drugoj polovini juna ove godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je, pored ostalog, dala i saglasnost ZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar za pokretanje postupka izgradnje kiseonične podstanice. Kako bi se obezbijedili što bolji uslovi u borbi protiv COVID-19, Ministarstvo zdravlja je, uz podršku Ambasade Sjedninjenih Američkih Država, obezbijedilo opremu za snabdijevanje centralnim kiseonikom u Opštoj bolnici Bar. Za stavljanje u funkciju ovog sistema potrebno je izgraditi kiseoničnu podstanicu, pa je Bolnica, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, donijela Odluku o pokretanju postupka, uradila projektnu dokumentaciju i dostavila listove nepokretnosti. Tim povodom, Bolnica se obratila Ministarstvu zdravlja za davanje saglasnosti za pokretanje postupka izgradnje kiseonične podstanice, površine 62 m² na parceli broj 1687, upisane u List nepokretnosti 735 KO Stari Bar.

35. sjednica Vlade Crne Gore (26.08.2021.)

35. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o dopunama Uredbe o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o upućivanju policijskog predstavnika na rad u sjedište Evropske policijske kancelarije (EUROPOL) Materijal Zaključci
3.Informacija o stanju požara u Crnoj Gori Materijal Zaključci
4.Informacija o implementaciji Projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“ Materijal Zaključci
5.Polugodišnji zvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za period 1. januar - 30. jun 2021. godine Materijal Zaključci
6.Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka izgradnje kiseonične podstanice ZU Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar Materijal Zaključci
7.Kadrovska pitanja Zaključci
7.1Predlog za razrješenje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Podgorici Materijal
7.2Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Materijal
7.3Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Materijal
7.4Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Materijal
7.5Predlog za razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Fond za zaštitu životne sredine" Materijal
7.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
7.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
7.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
7.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
7.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
7.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
7.12Predlog za postavljenje generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu Materijal
7.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
7.14Predlog za imenovanje članova Odbora direktora "Crnogorska plovidba" a.d. Kotor Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
8.Izvještaj o radu Radne grupe za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata i opreme u svrhu ulova ribe za period 2017 - 2020. godine sa predlogom narednih aktivnosti u borbi protiv nelegalnog ribolova (bez rasprave) Materijal Zaključci
9.Četvrti izvještaj o realizaciji nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nus proizvode životinjskog porijekla Materijal Zaključci
10.Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu Materijal Zaključci
11.Informacija o preusmjerenju sredstava Materijal Zaključci
12.Predlog za preusmjerenje budžetskih sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
13.Predlog za preusmjerenje budžetskih sredstava Materijal Zaključci
14.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na potrošačku jedinicu Agencija za zaštitu životne sredine Materijal Zaključci
15.Pitanja i predlozi
15.1Predlog odluke o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Project Consulting Podgorica i Predlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Project Consulting Podgorica Materijal Zaključci
15.2Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost Materijal Zaključci
15.3Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Karpaču, od 7. do 9. septembra 2021. godine Materijal Zaključci
15.4Predlog za imenovanje člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?