Aktivno građanstvo

Građanski aktivizam podrazumijeva razvijanje kombinacije znanja, vještina, vrijednosti i motivacije da se razvija i jača građanska zajednica. On doprinosi unapređenju kvaliteta života u zajednici, kroz političke i nepolitičke procese, plaćeni i neplaćeni rad za dobro zajednice,

Učešće u aktivnostima građanskog aktivizma može doprinijeti boljoj informisanosti društva i ukazivanju i rješavanju izazova koje treba hitno rješavati.

Nevladine organizacije predstavljaju najproaktivnije aktere, koji svojim djelovanjem šire građanski prostor i koji svojim odnosom prema zajednici i donosiocima odluka podstiču i pomažu podizanje standarda u planiranju, realizaciji i praćenju efekata javnih politika. One su korektivni i konstruktivni faktor i saveznici u sprovođenju reformi koje doprinose razvoju demokratije i razvoju društva uopšte.

Uloga nevladinih organizacija, njihovo iskustvo i znanje je od izuzetnog značaja, stoga imaju aktivnu ulogu u kreiranju politika kroz sprovođenje obaveznih konsultacija u pripremi zakona i strategija, kao i aktivnim učešćem u radnim tijelima koje formira Vlada Crne Gore, ministarstva i organi uprave.

Volonterizam je oblik građanskog aktivizma, koji igra dragocjenu ulogu u oblikovanju načina na koji se učimo interakciji sa našom zajednicom i razvijanju vještina, vrijednosti koje nas osnažuju da postanemo aktivni građani.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?